ExxonMobil en LTO tevreden over overeenkomst schadeafhandeling

ROTTERDAM — ExxonMobil en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord hebben vandaag een eindovereenkomst bereikt over de afhandeling van de schade als gevolg van de brand op de raffinaderij van Esso Nederland B.V. op 21 augustus 2017. Met deze overeenkomst is er een oplossing voor het overgrote deel van de geleden schade na de brand. Naast de overeenkomst met de agrariërs zijn ook de meeste andere schadeclaims inmiddels afgehandeld en betaald.
  • ExxonMobil rondt schadeafhandeling na brand 21 augustus af
  • Plan ligt klaar om gewassen te vergisten tot bio-energie of te verwerken tot compost
  • Compensatie voor agrariërs bedraagt ongeveer 20 miljoen euro

Na de brand was er roet terecht gekomen op landbouwgronden ten zuid/westen van de raffinaderij. Direct na de brand had de directie van ExxonMobil al excuses aangeboden voor de veroorzaakte overlast en toegezegd dat de geleden schade vergoed zou worden.

“We hebben met LTO Noord een goede oplossing gevonden om de schade voor de agrariërs in het betroffen gebied af te handelen. Zij hebben een seizoen lang hard aan deze oogst gewerkt. Met deze regeling lossen wij onze belofte aan hen in dat we de geleden schade snel en adequaat zouden compenseren,” zei Harro van de Rhee, directeur van de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam, na ondertekening van de overeenkomst.

"Wij zijn zeer tevreden over de snelheid en professionaliteit waarmee ExxonMobil dit heeft aangepakt. Zij verdienen het vertrouwen dat wij in hen stelden aan het begin van dit traject. De regeling is wat ons betreft coulant en correct. We adviseren onze leden dan ook hier gebruik van te maken.” zei Jan Varekamp, voorzitter van de LTO Noord afdeling Voorne-Putten.

Voor de agrariërs in het betroffen gebied waren de gewassen met mogelijke roetneerslag niet meer verkoopbaar. ExxonMobil is daarom direct in overleg getreden met LTO Noord om een algemeen gedragen compensatieregeling voor de agrariërs op te stellen. Betroffen agrariërs werden de afgelopen weken door een team van experts bezocht om de individuele invulling van de compensatieregeling vast te stellen.

ExxonMobil heeft een logistiek bedrijf ingeschakeld dat alle betroffen gewassen afvoert. Het plan is dat een deel van de oogst wordt vergist tot bio-energie en warmte, en een ander deel wordt verwerkt tot compost voor de landbouw. De compensatie aan de agrariërs bedraagt ongeveer 20 miljoen euro.

Over de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam

De bouw van de ExxonMobil-raffinaderij eind van de jaren vijftig was destijds de grootste buitenlandse investering ooit. In de jaren tachtig was de investering in de Flexicoker destijds de grootste industriële investering in Nederland. ExxonMobil is op grote schaal blijven investeren om een van de modernste en energie-efficiëntste hoge-conversie-raffinaderijen in Europe te blijven. Deze zeer moderne raffinaderij met een gemiddelde capaciteit (190 duizend vaten per dag) is een van de drijvende krachten van economische uitbreiding en groei in de regio. Op de raffinaderij werken ongeveer 650 mensen en veelvoud daarvan van aannemers en dienstverleners.

Over ExxonMobil in Nederland

De aanwezigheid van (voorgangers van) ExxonMobil in Nederland gaat terug tot 1891, waarmee het het oudste olie- en gasbedrijf in dit land is. ExxonMobil is ook het oudste Amerikaanse industriële bedrijf in Nederland. Tegenwoordig heeft ExxonMobil verschillende productielocaties in de regio Rotterdam, waaronder een raffinaderij, een smeeroliefabriek en vier petrochemische fabrieken. Onze brandstoffen worden onder de merknaam Esso verkocht en onze smeermiddelen onder merknaam Mobil of Mobil 1. Bezoek voor meer informatie www.exxonmobil.nl of volg ons op Twitter - www.twitter.com/exxonmobil_nl.