ExxonMobil en Shell tekenen overeenkomst met Minister Wiebes over toekomst Groningen veld

ExxonMobil en Shell hebben met de Minister van Economische Zaken en Klimaat een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten waarbij de samenwerking rond het Groningen veld fundamenteel wordt gewijzigd. Dit akkoord stelt het kabinet in staat maatregelen te nemen om de gaswinning uit het Groningenveld versneld af te bouwen en een basis te leggen voor een nieuw perspectief voor Groningen.

Vandaag hebben we een akkoord gesloten over de laatste fase van het Groningen veld. Hiermee richten we ons op een verantwoorde afbouw van productie in Groningen. Bij de invulling van deze afspraken kunnen Groningen en de minister op ons rekenen.
Rolf de Jong

Directeur Upstream

Er ligt nu een evenwichtig pakket met duidelijke afspraken over de overheidsregie op het productiebeleid en een onafhankelijke afhandeling van schade en uitvoering van de versterkingsopgave. NAM zal daarvoor financieel aansprakelijk blijven en de aandeelhouders staan daarvoor garant. Tenslotte zal NAM 500 miljoen euro bijdragen aan de versterking van de economie en leefbaarheid in Groningen met als doel een basis te helpen leggen voor een nieuw perspectief voor Groningen.

Daarnaast zien wij dit akkoord ook in het bredere perspectief van onze aanwezigheid in Nederland. ExxonMobil is al ruim 125 jaar onderdeel van de Nederlandse samenleving. Door de decennia heen hebben we tientallen miljarden geinvesteerd in de Nederlandse energievoorziening, werkgelegenheid en economie. Ook nu investeren we bijvoorbeeld weer 1 miljard euro in onze raffinaderij in Rotterdam voor meer energie efficiëntie en schonere producten. Wij voelen ons voor de lange termijn met Nederland verbonden.

Het persbericht van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat