Gepland groot onderhoud bij raffinaderij Rotterdam

De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam is bezig met gepland groot onderhoud aan enkele fabrieken op de Botlek-site. De onderhoudswerkzaamheden zijn gestart op 26 augustus en zullen enkele weken duren. We verwachten dat we in deze periode aan de vraag van onze klanten kunnen blijven voldoen.

ExxonMobil heeft meer dan 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud. Dit zal onder andere besteed worden aan het verbinden van de nieuwe hydrocracker met de bestaande raffinaderij-installaties. Daarnaast worden verschillende maatregelen genomen ter verbetering van de milieuprestaties en concurrentiepositie van de raffinaderij.

Tijdens het stilleggen en opstarten van de fabrieken kan er periodiek een fakkel te zien en te horen zijn. Wij doen er alles aan om fakkelen en geluidsoverlast tot een minimum te beperken en verontschuldigen ons voor eventuele overlast in de omgeving. Fakkelen is onderdeel van het veiligheidssysteem van de raffinaderij en vormt geen gevaar voor omwonenden of werknemers.

De werkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats en er zijn zo’n 2.800 werknemers van onderaannemers ingehuurd. Daardoor kan het rond de shift-wisselingen drukker zijn op de wegen in de buurt van de raffinaderij. In overleg met de gemeente-instellingen en buurtbedrijven proberen we de impact voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Groot onderhoud wordt op reguliere basis uitgevoerd en is noodzakelijk voor het veilig en betrouwbaar houden van de installaties. De activiteiten worden van te voren nauwkeurig gepland en zo veilig mogelijk uitgevoerd. Bij ExxonMobil staan veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel. De veiligheid van onze werknemers, onderaannemers, het milieu en de omgeving heeft dan ook onze hoogste prioriteit.