ExxonMobil kondigt herstructureringsplannen aan voor België

5 oktober 2020, Machelen, België – Mede als gevolg van de wereldwijde economische crisis die ook de petrochemische sector zwaar raakt, voert ExxonMobil een wereldwijde studie uit met als doel de kostenstructuur van het bedrijf en haar organisatie te versterken. De resultaten van de studie voor België en de daaruitvolgende intenties werden vandaag bekendgemaakt aan de ondernemingsraden en medewerkers.

Helaas ziet ExxonMobil zich ook voor de Belgische filialen genoodzaakt om een plan tot herstructurering aan te kondigen. Daarbij zouden naar verwachting tot circa 320 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen voor het einde van 2021. Het streven is om directe ontslagen zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door pensioneringen en natuurlijke afvloeiingen, maar ontslagen zijn in het kader van het plan niet uitgesloten. Mogelijkheden tot interne herplaatsing zullen gezien de omvang van de voorgestelde herstructurering beperkt zijn. Op de productielocaties in de provincie Antwerpen – een raffinaderij en twee chemische fabrieken – alsook het Europese Technologie Center in Machelen is de potentiële impact op het aantal posities minder dan op het hoofdkantoor.

De intentie tot herstructurering vloeit voort uit een diepgaande analyse van de huidige situatie en toekomstplannen van het bedrijf evenals uit eerdere initiatieven om kosten te reduceren en efficiëntie te verhogen. Het gevolg van de coronacrisis op de vraag naar de producten van ExxonMobil heeft de urgentie van reeds bestaande initiatieven verder verhoogd. Uit de studie blijkt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de organisatie- en kostenstructuur significant te verbeteren en zo zeker te stellen dat het bedrijf zich door deze ongekende marktomstandigheden kan loodsen.

ExxonMobil is zich sterk bewust van de ongerustheid die dit veroorzaakt bij de medewerkers, maar vraagt begrip voor haar plannen die nodig zijn om ook in de toekomst succesvol te zijn. Zoals wettelijk bepaald start het informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraden.

ExxonMobil heeft een belangrijke strategische aanwezigheid in België. Naast de raffinaderij – een van de meest energie-efficiënte ter wereld – in de haven van Antwerpen en twee chemische fabrieken in Zwijndrecht en Meerhout, zijn het Europese hoofdkantoor en het Europees Technologiecenter in Machelen gevestigd. Deze aanwezigheid blijft van strategisch belang voor ExxonMobil in Europa. Het totaal aantal directe medewerkers bij ExxonMobil in België bedraagt momenteel circa 2.400.