ExxonMobil kondigt herstructureringsplannen aan voor Nederland

 

5 oktober 2020, Breda – Mede als gevolg van de wereldwijde economische crisis die ook de petrochemische sector zwaar raakt, voert ExxonMobil een wereldwijde studie uit met als doel de kostenstructuur van het bedrijf en haar organisatie te versterken. De resultaten van de studie voor Nederland en de daaruitvolgende intenties werden vandaag bekendgemaakt aan de ondernemingsraad en medewerkers. 

Helaas ziet ExxonMobil zich ook in Nederland genoodzaakt om een plan tot herstructurering aan te kondigen. Daarbij zouden naar verwachting tot 120 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen voor het einde van 2021. Het streven is om directe ontslagen zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door pensioneringen en natuurlijke afvloeiingen, maar ontslagen zijn niet uitgesloten.

De intentie tot herstructurering vloeit voort uit een diepgaande analyse van de huidige situatie en toekomstplannen van het bedrijf evenals uit eerdere initiatieven om kosten te reduceren en efficiëntie te verhogen. Het gevolg van de coronacrisis op de vraag naar de producten van ExxonMobil heeft de urgentie van reeds bestaande initiatieven verder verhoogd. Uit de studie blijkt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de organisatie- en kostenstructuur significant te verbeteren en zo zeker te stellen dat het bedrijf zich door deze ongekende marktomstandigheden kan loodsen.

ExxonMobil is zich sterk bewust van de ongerustheid die dit veroorzaakt bij de medewerkers, maar vraagt begrip voor haar plannen die nodig zijn om ook in de toekomst succesvol te zijn. Zoals wettelijk bepaald start het informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraad.

ExxonMobil heeft een belangrijke strategische aanwezigheid in Nederland. Naast de raffinaderij – een van de meest energie-efficiënte ter wereld –, vier chemiefabrieken en een smeeroliefabriek in de haven van Rotterdam is het Benelux hoofdkantoor in Breda gevestigd. Deze aanwezigheid blijft van strategisch belang voor ExxonMobil in Europa. Het totaal aantal directe medewerkers bij ExxonMobil in Nederland bedraagt momenteel circa 1.500.