ExxonMobil stroomlijnt structuur voor effectiviteitsverbetering, waardegroei en kostenverlaging

ExxonMobil gaat zijn bedrijfsstructuur verder stroomlijnen om klanten beter te ondersteunen, de prestaties te verbeteren en de bedrijfswaarde te vergroten.

Met ingang van 1 april wordt het bedrijf georganiseerd langs drie divisies: ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions en ExxonMobil Low Carbon Solutions. Deze zullen ondersteund worden door één technologieorganisatie, ExxonMobil Technology and Engineering, en andere gecentraliseerde serviceverlenende groepen die soortgelijke mogelijkheden bieden, voortbouwend op de succesvolle consolidatie van grote bedrijfsprojecten in 2019.

De nieuwe ExxonMobil Product Solutions Company staat voor het ontwikkelen, produceren en leveren van producten voor de moderne samenleving, waarbij diverse segmenten, producten en markten worden bediend. De divisie zal een cruciale rol spelen bij het verminderen van uitstoot en plasticafval door duurzamere producten te ontwikkelen, zoals:

  • Brandstoffen met minder uitstoot om commercieel transport, waaronder luchtvaart en scheepvaart, koolstofvrij te maken.
  • Chemische prestatieproducten die uitstootvermindering van klanten mogelijk maken in toepassingen in de landbouw-, gezondheids- en hernieuwbare energiesector.
  • ‘Next generation’ smeermiddelen en kunststoffen die de efficiëntie voor traditionele en elektrische voertuigen verbeteren.
  • Gecertificeerde circulaire polymeren die plasticafval nieuw leven inblazen door middel van geavanceerde recycling.  

ExxonMobil Product Solutions wordt marktleider in de verkoop van polyethyleen en andere hoogwaardige chemieproducten en bekleedt de tweede marktpositie in aromaten, smeermiddelen en brandstofadditieven.

ExxonMobil Technology and Engineering zal technologische activiteiten integreren en de bedrijfswaarde verbeteren door gecentraliseerd beheer van technische mogelijkheden die nauw verbonden zijn met de bedrijfsprioriteiten.

Prioriteiten zijn onder meer de ontwikkeling van nieuwe technologieën om de kosten van uitstootvermindering in scope 1, 2 en 3 aanzienlijk te verlagen, de uitstoot op eigen bedrijfsonderdelen te verminderen, de productieopbrengsten en –inkomsten te verhogen, hoogwaardige gedifferentieerde producten voor klanten te ontwikkelen en geavanceerde recycling van plasticafval te verbeteren.

Upstream zal consolideren in één organisatie, ExxonMobil Upstream Company.

Om de samenwerking en integratie te bevorderen wordt het hoofdkantoor verplaatst van Irving, Texas, naar de campus ten noorden van Houston. De verhuizing zal halverwege 2023 worden voltooid.

Lees het persbericht op exxonmobil.com.