Hoe komen brandstofprijzen tot stand in Nederland?

De prijzen van benzine, diesel en LPG wijzigen regelmatig. Erin verwerkt zitten onder meer de prijzen voor ruwe olie, raffinage, accijns, opslagkosten en btw. Hoe de brandstofprijzen zijn opgebouwd? We leggen het hier uit.

Ruwe olie wordt op veel plaatsen in de wereld gewonnen. Deze wordt opgepompt en vervoerd naar raffinaderijen. Daar wordt de olie verhit en deels omgezet in brandstof voor auto’s en vrachtauto’s. 

Economische omstandigheden

De prijs van ruwe olie is afhankelijk van vraag en aanbod. Bij een hogere vraag dan het aanbod stijgt de prijs, bij een hoger aanbod en minder vraag daalt die weer. Daarnaast hebben factoren zoals bijvoorbeeld natuurrampen en gewapende conflicten invloed. De prijs van een liter brandstof bestaat voor ongeveer een vijfde deel uit de prijs van ruwe olie.

Strategische reserves

Ook het verwerken van de olie in de raffinaderij en de opslag ervan brengt kosten met zich mee. Na raffinage wordt de brandstof vervoerd naar depots en tijdelijk opgeslagen. Er moeten vanwege internationale afspraken altijd minimum hoeveelheden brandstof opgeslagen zijn; die worden ook wel de ‘strategische reserves’ genoemd. Mocht er een crisis zijn, dan kan de overheid altijd terugvallen op deze reserves.

Accijns en btw

Het grootste gedeelte van de prijs aan de pomp bestaat uit accijns en btw. De accijns is een vaste heffing van de overheid op onder meer brandstof. Het is een vast bedrag in eurocent per liter dat ieder jaar wordt aangepast door de inflatiecorrectie. Over de accijns wordt ook btw geheven.