Omwonenden aan het woord op informatieavond ExxonMobil

Op woensdagavond 30 augustus was er voor omwonenden alle ruimte voor vragen over de brand in de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam.

Op woensdagavond 30 augustus was er voor omwonenden alle ruimte voor vragen over de brand in de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam. Daarbij waren ook toezichthouder DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de gemeente Nissewaard aanwezig. Circa vijftig inwoners van Nissewaard waren naar de bijeenkomst gekomen. Suzanne Mulder leidde het gesprek.

Harro van de Rhee, directeur raffinaderij bij ExxonMobil opende met excuses: “Dit had nooit mogen gebeuren.”

De vragen spitsten zich toe op drie onderwerpen: de brand en de gevolgen van de roetneerslag, de communicatie rondom het incident en de compensatie voor schade.

Gezondheid

Meerdere omwonenden vroegen zich af of het consumeren van groenten uit moestuinen of melk van koeien nog wel veilig was. De GGD was duidelijk over gezondheidsrisico’s van het roet. De kans dat je ziek wordt van aanraking of het eten van getroffen gewassen is verwaarloosbaar klein. Het advies is wel om voorzichtig te zijn en groenten goed te wassen.

Het advies is beschikbaar op de website van de Gemeente Nissewaard.
Het rapport van het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater is hier te downloaden.

Communicatie

Er was duidelijk veel zorg over de inhoud, snelheid en vormen van overheidscommunicatie bij grote incidenten. De VRR beantwoordde vragen over incidentcommunicatie, NL Alert of luchtalarm: “De eerste tweets zijn al na een paar minuten verzonden. Zodra we meer weten, verfijnen we de boodschap. Daarom zetten we ook een mix van communicatie-instrumenten in, zoals website Rijnmond Veilig en social media. De sirene zetten we pas in als je als burger per direct in actie moet komen, maar dat was niet aan de orde. NL alert werd na ongeveer een uur uitgestuurd. Je moet namelijk eerst goed weten wat er aan de hand is, je wil mensen niet onnodig ongerust maken.”

Compensatie

Uiteraard waren er ook veel vragen over schadeafhandeling, zoals bij boten, begraafplaatsen, en roet dat door open ramen in huizen was beland. Directeur Van de Rhee: “We hadden de ochtend na de brand een telefoonteam om vragen te beantwoorden. Daardoor hebben we veel omwonenden kunnen informeren en geruststellen. We willen een goede buur zijn, onze installaties voldoen aan alle eisen, onze mensen zijn goed getraind. Als het er dan toch iets gebeurt, vergoeden we de schade. Samen met Nissewaard en het Waterschap zijn we gaan schoonmaken. Er zijn speeltuinen, auto’s en boten schoongemaakt en ook het oppervlaktewater in de jachthavens en sloten. Als we ergens iets vergeten zijn, pakken we dat op. Er zijn hier 100 agrariërs actief, met uiteenlopende producten. We hebben afgelopen maandag uitgebreid met elkaar gesproken over schadevergoeding en ik heb er vertrouwen in dat we tot goede afspraken kunnen komen.”

Opstarten fabriek

Van de Rhee: “We werken nauw samen met DCMR, zij kijken mee en geven per onderdeel toestemming om de fabriek weer in bedrijf te nemen. We willen de werkelijke oorzaak écht begrijpen en hiervan leren. Dan pas gaan we weer opstarten.”

Na afloop van het gesprek was er voor de bewoners gelegenheid voor opvolgingsgesprekken met het een aantal medewerkers van de raffinaderij en konden nieuwe schadeclaims ingediend worden. Ook als u niet aanwezig was kan dat nog steeds via een email naar: bnl.publicaffairs@exxonmobil.com.