Werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt initiatief Ondernemingsraden industrie

In een pamflet roepen de ondernemingsraden van de Nederlandse industrie politici op om in de formatie ambitie te tonen om een duurzame toekomst voor Nederland mogelijk te maken, maar zonder de industrie weg te pesten of te benadelen. 

Ook pleiten de ondernemingsraden voor handhaving van een gelijk speelveld op basis van Europees klimaatbeleid in plaats van nieuwe aanvullende nationale maatregelen. Samen met vertegenwoordigers van andere branche-ondernemingsraden overhandigde Gideon Simmelink van de ExxonMobil-ondernemingsraad het pamflet aan voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversfederatie VNO-NCW. Dit is zijn verslag.

Samen met Dow en Air Liquide, hebben we een gesprek gevoerd met Ingrid Thijssen, de nieuwe, progressieve voorzitter van VNO-NCW. De voorzitter van MKB Nederland kon helaas niet deelnemen.

Het gesprek met Thijssen was zeer productief en ze begreep onze standpunten. Ze begrijpt het belang van een concurrerende industrie (level playing field) voor de Nederlandse economie en dat verduurzaming ondersteund moet worden om zo een leidende positie van de industrie te behouden.

Daarnaast hebben we benadrukt om duurzaamheid te stimuleren in sectoren waar we in Nederland goed in zijn, zoals de basis industrie. Dit zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland zodat werknemers uitdagende (technische) carrières hebben tot hun pensioen. Dus laten we geen technologie subsidiëren die hier niet wordt gemaakt en hier weinig hoogwaardige werkgelegenheid oplevert. Thijssen was het hier mee eens en ze noemde dat we samen aan de bak moeten om het imago van de industrie te verbeteren.

Tijdens het overhandigen van de symbolische helm die iedereen die in de Nederlandse industrie werkt vertegenwoordigt, hebben we gevraagd om deze een prominente plaats te geven op het kantoor én de oproep gedaan om aan de werknemers in de industrie te denken, wanneer duurzaamheid op de agenda staat. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat we investeren in een duurzame industrie die voor economische groei blijft zorgen.

Image