Over ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Maatschappelijke zetel

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Ondernemingsnummer

0416.375.270

BTW-nummer

BE 0416.375.270

Activiteiten:

De activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical BV omvatten handel, productie, transport en verkoop van chemische producten, brandstoffen, smeermiddelen, feedstock en andere hoogwaardige petroleumproducten. De onderneming neemt deel aan enkele joint ventures, doch dit geeft geen aanleiding tot belangenconflicten.

Verzekeringen:

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV beschikt over alle vereiste verzekeringspolissen. De professionele aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met Allianz Global Corporate & Specialty, Uitbreidingstraat 86, 2600 Berchem.

Gedragscode:

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV heeft een gedragsgcode (Standard of Business Conduct) aangenomen, met onder meer maatregelen om belangenconflicten te vermijden, die men hier kan raadplegen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van ExxonMobil Petroleum & Chemical BV zijn beschikbaar en worden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ter beschikking gesteld.

Verwante inhoud

Polymeerfabriek Meerhout

Polymeerfabriek Meerhout

De Meerhout Polymers Plant is de grootste LDPE-fabrikant in Europa en levert haar producten aan een groot aantal industrieën. De fabriek is organisatorisch samengevoegd met de polymeerfabriek in Zwijndrecht, die speciale polyethyleensoorten in betrekkelijk kleine hoeveelheden produceert.
Solventenfabriek Antwerpen

Solventenfabriek Antwerpen

De Performance Intermediates Plant in Antwerpen is een van de grootste en modernste fabrieken in Europa voor de productie van vloeibare koolwaterstoffen. Met het oog op maximale efficiëntie is de chemiefabriek volledige geïntegreerd met de raffinaderij.
EMEA Headquarters Brussels

EMEA Headquarters Brussels

Het kantoorgebouw in Brussel (Machelen) huisvest het regionaal hoofdkantoor voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten (EMEA) en het Europese technologiecentrum voor onderzoek en ontwikkeling.
Raffinaderij Antwerpen

Raffinaderij Antwerpen

Met voortdurende grote en kleine investeringen zorgt ExxonMobil ervoor dat de installaties modern en efficiënt blijven en dat de concurrentiekracht van de raffinaderij overeind blijft. Alleen al sinds 2008 werd er – tegen de stroom in – voor twee miljard dollar geïnvesteerd in de raffinaderij, die daarmee tot de modernste en meest energie-efficiënte in haar soort behoort.
Antwerp polymers plant

Antwerp polymers plant

De polymeerfabrieken in Zwijndrecht en Meerhout zijn in feite complementair. Om de sterke punten van beide fabrieken optimaal te benutten, zijn ze organisatorisch samengevoegd.