Bedrijfsethiek

Exxon Mobil Corporation verplicht alle bedrijfsonderdelen de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.

Maar het bedrijfsbeleid houdt daar niet op. Waar de plaatselijke wetten minder strikt zijn, kiezen wij toch voor de hoogste integriteit. Lokale gebruiken, tradities en normen verschillen van plaats tot plaats en dat moeten wij respecteren. Maar eerlijkheid is in geen enkele cultuur voorwerp van kritiek. Zelfs de schijn van oneerlijkheid kan demoraliserend werken. Een goede reputatie op dit gebied is van onschatbare waarde.

Onze onderneming is niet alleen geïnteresseerd is in resultaten, maar ook en vooral in de manier waarop die resultaten worden behaald. Van onze medewerkers verlangen wij daarom dat zij hun leidinggevenden inlichten over alles wat zij doen, alle transacties nauwkeurig in hun administratie en dossiers opnemen en dat zij zich eerlijk en behulpzaam opstellen ten opzichte van interne en externe controleurs. Bovendien wordt van de medewerkers verwacht dat zij vermeende wetsovertredingen of overtredingen van het bedrijfsbeleid melden bij de directie.

Wij wensen dat iedereen zich houdt aan ExxonMobil's normen voor integriteit. De onderneming zal dan ook niet accepteren dat medewerkers hun resultaten behalen door wetten te overtreden of gewetenloos te handelen. De onderneming ondersteunt juist iedere medewerker die kansen of voordelen laat schieten om overtreding van onze ethische normen te voorkomen.

Net zo belangrijk is dat leidinggevenden op alle niveaus openhartig zijn en zich houden aan het beleid en de regels voor administratieve verantwoording en controle van ExxonMobil. Het kwaad is snel geschied als leidinggevenden informatie achterhouden voor hun management. Anderen medewerkers van de organisatie kunnen dit al snel opvatten als een signaal dat het beleid en de regels van het bedrijf genegeerd kunnen worden als dit goed uitkomt. Dit kan leiden tot corruptie en demoralisatie van een organisatie. Het managementsysteem van ons bedrijf kan alleen werken op basis van eerlijkheid: een eerlijk boekhouding, correcte budgetvoorstellen en objectieve evaluatie van projecten.

Mededinging

Het beleid van Exxon Mobil Corporation schrijft voor dat alle directeuren, leidinggevenden en medewerkers zich bij het uitvoeren van hun taken voor het bedrijf houden aan de regels van enig land of groep van landen die van toepassing zijn op de activiteiten van de onderneming.

Geen enkele directeur, leidinggevende of medewerker mag aannemen dat het belang van het bedrijf iets anders vereist. Bovendien heeft niemand in het bedrijf de bevoegdheid om een opdracht of instructie te geven die zou leiden tot een inbreuk op dit beleid.

Wij erkennen dat er soms gegronde twijfel kan zijn over de juiste interpretatie van regels. In dergelijke omstandigheden moeten de directeuren, leidinggevenden en medewerkers de kwestie voorleggen aan de afdeling Juridische Zaken voor advies.

Belangenconflict

Het beleid van Exxon Mobil Corporation vereist dat directeuren, leidinggevende functionarissen en medewerkers situaties vermijden waarbij een conflict ontstaat tussen hun eigen belangen en die van het bedrijf. Een belangenconflict kan ontstaan wanneer zij zaken doen met leveranciers, klanten en andere derden, of wanneer zij hun eigen persoonlijke zaken regelen, zoals transacties in effecten van Exxon Mobil Corporation of van een gelieerd dan wel niet-gelieerd bedrijf.

Een belangenconflict ontstaat ook wanneer medewerkers, tijdens of vlak na de dienstbetrekking en zonder toestemming, informatie van vertrouwelijke aard die zij tijdens hun dienstbetrekking hebben verkregen, doorgeven, ter beschikking stellen aan anderen of ten eigen voordele gebruiken.

Verwante inhoud

Ruim een eeuw Mobil

Ruim een eeuw Mobil

Tot het ontstaan van ExxonMobil in 1999 opereerde Mobil Oil als zelfstandige oliemaatschappij, ook in de Benelux.
Normen voor zakelijk gedrag

Normen voor zakelijk gedrag

Hoe we sterke resultaten behalen, is net zo belangrijk als de resultaten zelf. Van de directeuren, functionarissen en werknemers van het bedrijf wordt verwacht dat zij de hoogste normen van integriteit naleven bij het zakendoen.
ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

Alle kunstoffen zijn hun bestaan ooit begonnen als een oliefractie. ExxonMobil Chemical is gespecialiseerd in het vervaardigen van chemische bouwstenen voor de kunststoffenindustrie en gebruikt daarvoor grondstoffen van ExxonMobils raffinaderijen of eigen chemische fabrieken.
Transparantie

Transparantie

Onze inspanningen voor het bevorderen van transparantie met betrekking tot inkomsten hebben geholpen bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de verantwoordingsplicht van de overheid en het bevorderen van meer economische stabiliteit wereldwijd.
Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

De activiteiten van de Standard Oil Trust werden in Europa na de opsplitsing in verschillende 'Baby Standards' in 1911 voortgezet door Jersey Standard. Deze werkte aanvankelijk onder de handelsnaam Standaard APC (American Petroleum Company, maar verkocht vanaf 1929 olieproducten onder de merknaam Esso (afgeleid van de afkorting van Standard Oil, S.O.).