Transparantie

Onze inspanningen voor het bevorderen van transparantie met betrekking tot inkomsten hebben geholpen bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de verantwoordingsplicht van de overheid en het bevorderen van meer economische stabiliteit wereldwijd.

ExxonMobil ondersteunt al jaren de betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden in landen over de hele wereld voor meer transparantie in de overheidsinkomsten uit de winningsindustrieën. Onze inspanningen om transparantie van inkomsten te bevorderen, hebben een bijdrage geleverd aan de bestrijding van corruptie, de verbetering van de verantwoording op overheidsniveau en aan bevordering van een grotere economische stabiliteit wereldwijd. We zijn van mening dat de succesvolste initiatieven voor transparantie ervoor zorgen dat elke relevante rechtspersoon uit de publieke of privésector en elke maatschappelijke organisatie volledig betrokken is en naar behoren wordt vertegenwoordigd. Goede initiatieven moeten nationale soevereiniteit en lokale gebruiken respecteren en van toepassing zijn op elk bedrijf in elke relevante sector.

In juli 2013 heeft de Europese Unie (EU) een herziene jaarrekeningrichtlijn goedgekeurd waarin de verplichte verslaglegging van betalingen aan de overheid wordt bepaald. In het Verenigd Koninkrijk is de verslagleggingsregel in 2015 ingevoerd. Verwacht wordt dat andere EU-lidstaten dit dit jaar zullen doen. Wij hebben nog steeds bedenkingen bij de nieuwe regels voor de EU. Ze leggen een versnipperde aanpak op die de burgers geen mogelijkheden biedt om gegevens over overheidsinkomsten te verzamelen en te analyseren, en bedrijven geen bescherming biedt tegen het openbaar maken van commercieel gevoelige informatie. Toch zijn wij bezig met de voorbereiding van systemen en processen voor gegevensverzameling, -verificatie en -verslaglegging, om te voldoen aan de nieuwe vereisten als de richtlijn wordt omgezet in de plaatselijke wetgeving van elke lidstaat van de EU.

In de Verenigde Staten volgen wij voortdurend het openbare beleid en regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot initiatieven op het gebied van transparantie en nemen eraan deel. In 2012 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nieuwe regels gepubliceerd voor het melden van betalingen aan overheden wereldwijd, zoals verplicht onder de Dodd-Frank Act. In 2013 annuleerde een Amerikaanse rechtbank de oorspronkelijke SEC-regels, omdat ze schadelijk werden geacht voor de handel en het concurrentievermogen van Amerikaanse bedrijven. Het American Petroleum Institute (API), waarvan ExxonMobil lid is, heeft aanbevelingen ingediend bij de SEC voor een mogelijke nieuwe aanpak van de verslaglegging voor transparantie. Ze zijn gericht op de overheidsinkomsten naar hulpbronsoort en productiemethode en beschermen bedrijven tegen het openbaar maken van commercieel gevoelige informatie. De aanbevelingen geven burgers ook de informatie die zij nodig hebben om de inkomsten uit hulpbronnen van hun regering te bepalen.

De SEC publiceerde op 11 december 2015 een herziene conceptregel voor de verstrekking van informatie over betalingen. De regel neemt grotendeels het model van de EU over in de plaats van de benadering die de API voorstaat. Wij waren tegen de voorgestelde regel van de SEC om dezelfde redenen waarom wij tegen de voorgestelde regel van 2012 waren. Wij waren voorstander van een regel die gegevens genereert die burgers van het gastland kunnen bekijken en gebruiken, maar die tegelijkertijd het concurrentievermogen van de bedrijven geen schade toebrengt. De SEC heeft ons commentaar in grote mate genegeerd en heeft de kennisgeving van de definitieve regel gepubliceerd op 27 juni 2016. De regel is nog steeds gebaseerd op het model van de EU en zal wellicht negatief van invloed zijn op het internationale concurrentievermogen van beursgenoteerde bedrijven. ExxonMobil werkt samen met andere API-leden om te beslissen of wij de regel al dan niet opnieuw zullen bestrijden.

Een wereldwijd programma ter stimulering van transparantie en samenwerking tussen overheden, bedrijven, de burgers en financiële instellingen is het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Dit initiatief is bedoeld voor het versterken van het bestuur door verbetering van transparantie en verantwoordingsplicht in de winningssector. Bedrijven en overheden die deelnemen aan EITI, melden beide betalingen en inkomsten afzonderlijk, zodat EITI verschillen tussen de totaalbedragen kan aansluiten en gevalideerde totale overheidsinkomsten kan publiceren.

Sinds de oprichting van EITI meer dan tien jaar geleden heeft ExxonMobil een actieve rol gespeeld in het secretariaat en op nationaal niveau. Sinds de oprichting heeft een vertegenwoordiger van ExxonMobil zitting gehad in de raad van bestuur van EITI, hetzij als primair of als plaatsvervangend lid. In 2013 heeft het programma een uitgebreide EITI-norm uitgegeven waarin wordt beschreven hoe landen de EITI-norm kunnen implementeren. De norm vereist sterke betrokkenheid van alle deelnemers, zoals bepaald in beginsel 5: “Wij hechten groot belang aan de transparantie door overheden en bedrijven in de winningsindustrie en de noodzaak om publiek financieel beheer en de publieke verantwoording te verbeteren.”

ExxonMobil ondersteunt de processen van 20 landen voor EITI-toepassing, -validatie en -implementatie, en wij werken samen met de overheden van een aantal andere landen, waaronder Equatoriaal-Guinea en Mexico, die overwegen om zich bij EITI aan te sluiten. Er zijn momenteel ongeveer 50 landen die compliant lid zijn of zijn geaccepteerd als kandidaat om te beginnen met verslaglegging volgens de EITI-norm.

Verwante inhoud

ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

Alle kunstoffen zijn hun bestaan ooit begonnen als een oliefractie. ExxonMobil Chemical is gespecialiseerd in het vervaardigen van chemische bouwstenen voor de kunststoffenindustrie en gebruikt daarvoor grondstoffen van ExxonMobils raffinaderijen of eigen chemische fabrieken.
Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek

Exxon Mobil Corporation verplicht alle bedrijfsonderdelen de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.
Ruim een eeuw Mobil

Ruim een eeuw Mobil

Tot het ontstaan van ExxonMobil in 1999 opereerde Mobil Oil als zelfstandige oliemaatschappij, ook in de Benelux.
Normen voor zakelijk gedrag

Normen voor zakelijk gedrag

Hoe we sterke resultaten behalen, is net zo belangrijk als de resultaten zelf. Van de directeuren, functionarissen en werknemers van het bedrijf wordt verwacht dat zij de hoogste normen van integriteit naleven bij het zakendoen.
Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

De activiteiten van de Standard Oil Trust werden in Europa na de opsplitsing in verschillende 'Baby Standards' in 1911 voortgezet door Jersey Standard. Deze werkte aanvankelijk onder de handelsnaam Standaard APC (American Petroleum Company, maar verkocht vanaf 1929 olieproducten onder de merknaam Esso (afgeleid van de afkorting van Standard Oil, S.O.).