Vermijden van 6 miljoen ton per jaar aan broeikasgasemissies door warmtekrachtkoppeling

ExxonMobil ontwikkelt innovatieve manieren om energie efficiënter en met minder belasting voor het milieu te genereren vergeleken met de aankoop van elektriciteit bij een lokaal energiebedrijf.

Met de warmtekrachtkoppelingstechnologie wordt tijdens de productie van elektriciteit warmte opgevangen, die vervolgens kan worden gebruikt voor productie-, raffinage- en chemische verwerkingsprocessen. Vanwege de inherente energie-efficiëntie leidt het gebruik van warmtekrachtkoppeling tot lagere broeikasgasemissies. Alleen al door onze warmtekrachtkoppelingsinstallaties kan per jaar ongeveer 6 miljoen ton aan broeikasgasemissies worden vermeden.

Image

We zijn aandeelhouder van meer dan 100 installaties over de hele wereld met een totale warmtekrachtkoppelingscapaciteit van ongeveer 5.400 megawatt. Deze capaciteit is gelijk aan de jaarlijkse energie die nodig is om 2,5 miljoen Amerikaanse huishoudens van stroom te voorzien. In het afgelopen decennium hebben we meer dan 1.000 megawatt warmtekrachtkoppelingscapaciteit toegevoegd en blijven we aanvullende investeringskansen ontwikkelen.

ExxonMobil is bijvoorbeeld begonnen met de bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie van 84 megawatt op de Jurong-locatie van onze raffinaderij in Singapore. Wanneer deze faciliteit in 2017 wordt voltooid, heeft ExxonMobil meer dan 440 megawatt warmtekrachtkoppelingscapaciteit in Singapore, waardoor ons geïntegreerde raffinage- en petrochemische complex in al zijn stroombehoeften kan voorzien.

Verwante inhoud

Integratie - aanzienlijke energie- en kostenbesparingen

Integratie - aanzienlijke energie- en kostenbesparingen

Veel van onze chemische fabrieken zijn geïntegreerd met de raffinaderij. Dat levert aanzienlijke energie- en kostenbesparingen op.
Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte afgevangen die ontstaat tijdens het productieproces. Dankzij het gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.