Integratie - aanzienlijke energie- en kostenbesparingen

Veel van onze chemische fabrieken zijn geïntegreerd met de raffinaderij. Dat levert aanzienlijke energie- en kostenbesparingen op.
  • In Rotterdam is de raffinaderij volledig geïntegreerd met de aromatenfabriek. De raffinaderij levert grondstoffen aan de aromatenfabriek, die op haar beurt bijproducten teruglevert aan de raffinaderij.
  • Ook is de Rotterdamse raffinaderij sinds 2011 geïntegreerd met de naastgelegen waterstoffabriek van Air Products. De integratie zorgde voor een verbetering van de energie-efficiëntie met ongeveer 15 procent. Dat levert een reductie van ongeveer 200.000 ton CO2 -uitstoot op, vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 90.000 auto’s.
  • In Antwerpen is de solventenfabriek volledig geïntegreerd met de raffinaderij. Verschillende eenheden aardoliefracties dienen hier als grondstof voor de productie van zogenoemde ‘fluids’. Geavanceerde voertuig- of brandstoftechnologie ExxonMobil werkt actief aan de ontwikkeling van nieuwe motortechnologieën waarmee auto’s zuiniger kunnen rijden.  
  • De motoroliën uit de Mobil 1 Advanced Fuel Economy-reeks zijn samengesteld uit hoogwaardige synthetische basisolie en additieven, die de motor beschermen tegen slijtage en een lager brandstofgebruik bevorderen.

Verwante inhoud

Vermijden van 6 miljoen ton per jaar aan broeikasgasemissies door warmtekrachtkoppeling

Vermijden van 6 miljoen ton per jaar aan broeikasgasemissies door warmtekrachtkoppeling

ExxonMobil ontwikkelt innovatieve manieren om energie efficiënter en met minder belasting voor het milieu te genereren vergeleken met de aankoop van elektriciteit bij een lokaal energiebedrijf.
Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte afgevangen die ontstaat tijdens het productieproces. Dankzij het gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.