Water

Het afvalwater van de raffinaderijen en de chemische fabrieken wordt al sinds de jaren tachtig grondig gezuiverd in zuiveringsinstallaties.

Nog belangrijker zijn de inspanningen om de waterverontreiniging zoveel mogelijk aan de bron te beperken, onder andere door afvalwaterstromen opnieuw te gebruiken als proceswater. Hierdoor worden de zuiveringsinstallaties niet onnodig belast.

Verwante inhoud

De relatie tussen energie en water begrijpen

De relatie tussen energie en water begrijpen

Wereldwijd is de landbouw de grootste gebruiker van zoetwater, goed voor 70 procent van alle onttrekkingen. Hoewel de olie- en gasindustrie veel minder water gebruikt (industrieel gebruik vertegenwoordigt minder dan 5 procent van de totale onttrekking), speelt het een belangrijke rol bij het beschermen van de waterkwaliteit in de gebieden waar het opereert.
De rol van ExxonMobil bij het aanpakken van de wateruitdaging

De rol van ExxonMobil bij het aanpakken van de wateruitdaging

We erkennen het belang van water en onze verantwoordelijkheid voor lokale gemeenschappen en het milieu. Daarom focussen we onze inspanningen op het voorkomen van negatieve effecten op waterbronnen en op verstandig beheer van het water dat we gebruiken.
Duurzame wateroplossingen

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.