Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Veiligheid is een van ExxonMobil’s topprioriteiten. Bijzonder verheugd waren we dan ook over de toekenning van de VOMI Safety eXperience Award 2016.

Veiligheid is al jaren een van de belangrijkste thema’s binnen de procesindustrie. VOMI, de Nederlandse branchevereniging voor dienstverleners in de procesindustrie, riep daarom de VOMI Safety eXperience Award in het leven. Deze award wordt uitgereikt aan de opdrachtgevers waar de veiligheidsbeleving van de monteurs en onderhoudswerknemers het hoogst is. In 2015 vond de eerste uitreiking plaats.

Voor de toekenning van 2016 werden ruim 450 enquêtes afgenomen onder de contractors over hun veiligheidsbeleving bij vijftien geselecteerde opdrachtgevers . ExxonMobil kreeg uiteindelijk de beste beoordeling. De jury roemde onze systematische veiligheidsaanpak en het Loss Prevention System (LPS) dat daarbinnen een grote rol speelt.

Image

Verwante inhoud

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

Gezondheidscultuur van ExxonMobil

Bij ExxonMobil is aandacht voor de gezondheid van werknemers een prioriteit. Ons programma voor gezondheidscultuur (Culture of Health, CoH) in de VS is een degelijk, op bewijs gebaseerd programma dat is bedoeld om de gezondheid van onze werknemers te ondersteunen en de kosten voor gezondheidszorg te reduceren.
Managementsystemen, normen en controles

Managementsystemen, normen en controles

Bij ExxonMobil geloven we dat het mogelijk is om de energie te verkrijgen die de wereld nodig heeft en tegelijkertijd de mens en het milieu te beschermen.
OIMS in de praktijk brengen

OIMS in de praktijk brengen

Om ervoor te zorgen dat elk aspect van ons veiligheids-, beveiligings-, gezondheids- en milieukader - het managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS) - wordt uitgevoerd, zijn alle onderdelen van ons bedrijf verplicht om strikt gedocumenteerde processen op te zetten.
Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.