Over ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Artikel

Over ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Maatschappelijke zetel

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Ondernemingsnummer

0416.375.270

BTW-nummer

BE 0416.375.270

Activiteiten:

De activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical BV omvatten handel, productie, transport en verkoop van chemische producten, brandstoffen, smeermiddelen, feedstock en andere hoogwaardige petroleumproducten. De onderneming neemt deel aan enkele joint ventures, doch dit geeft geen aanleiding tot belangenconflicten.

Verzekeringen:

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV beschikt over alle vereiste verzekeringspolissen. De professionele aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met Allianz Global Corporate & Specialty, Uitbreidingstraat 86, 2600 Berchem.

Gedragscode:

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV heeft een gedragsgcode (Standard of Business Conduct) aangenomen, met onder meer maatregelen om belangenconflicten te vermijden, die men hier kan raadplegen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van ExxonMobil Petroleum & Chemical BV zijn beschikbaar en worden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ter beschikking gesteld.

Verwante inhoud