Water

Het afvalwater van de raffinaderijen en de chemische fabrieken wordt al sinds de jaren tachtig grondig gezuiverd in zuiveringsinstallaties.

Artikel

Water

Nog belangrijker zijn de inspanningen om de waterverontreiniging zoveel mogelijk aan de bron te beperken, onder andere door afvalwaterstromen opnieuw te gebruiken als proceswater. Hierdoor worden de zuiveringsinstallaties niet onnodig belast.