Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

Darren W. Woods

Voorzitter en Chief Executive Officer

Artikel

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

Veel van onze operaties en producten vormen potentiële risico's voor mens en milieu. Het erkennen van deze risico's is inherent aan ons bedrijf en wij geloven dat de beste manier om aan onze verplichtingen te voldoen, is door bekwaam, toegewijd personeel en werkwijzen die zijn ontworpen om veilige, beveiligde en milieuvriendelijke operaties mogelijk te maken. We bereiken dit door middel van duidelijk omschreven beleidslijnen en praktijken, en met strikt toegepaste managementsystemen die zijn ontworpen om resultaten te leveren.

Het managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS) is een hoeksteen van onze toewijding voor het beheer van SSH&E-risico's en het bereiken van uitstekende prestaties.

Sinds de oprichting van OIMS zijn onze SSH&E-prestaties aanzienlijk verbeterd. De hoeveelheid tijd die verloren gaat als gevolg van incidenten is aanzienlijk verminderd en is het laagst in de branche. De risico's voor het milieu zijn gereduceerd, met een opmerkelijke daling van lekkages in zee en een voortdurende reductie van de uitstoot. We zijn geciteerd door Lloyd's Register Quality Assurance als "een van de leiders op het gebied van integratie van milieubeheer en dagelijkse bedrijfswerkzaamheden." Alle operationele organisaties moeten de systemen en praktijken handhaven die nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen die zijn beschreven in het OIMS–kader.

De risico's voor het milieu zijn gereduceerd, met een opmerkelijke daling van lekkages in zee en een voortdurende reductie van de uitstoot.

Om doorlopende verbetering te stimuleren, wordt het kader periodiek bijgewerkt. Deze herziening versterkt de kaderverwachtingen met betrekking tot leiderschap, procesveiligheid, milieuprestaties en de beoordeling van de effectiviteit van OIMS en is bedoeld om:

onze overtuiging te versterken dat alle veiligheids-, gezondheids- en milieu-incidenten te voorkomen zijn; en om

een werkomgeving te promoten en in stand te houden waarin eenieder van ons persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaardt voor onze eigen veiligheid en die van onze collega's, en waarin iedereen actief ingrijpt om de veiligheid, de beveiliging en het welzijn van anderen te waarborgen

Wij geloven dat deze maatregelen ExxonMobil zullen helpen om dichter bij onze visie te komen van een werkplek waar "Niemand gewond raakt", waar "Beveiliging een zaak van iedereen is" en waar onze milieuprestaties voldoen aan onze verwachtingen om "Vandaag te werken aan de bescherming van morgen."

Darren W. Woods voorzitter en Chief Executive Officer

Verwante inhoud