Betrokkenheid bij de gemeenschap

Sci-Tech Challenge 

Jongeren hebben vaak nog geen idee van de mogelijkheden die een wetenschappelijke opleiding in techniek of chemie kan bieden. Met de Sci-Tech Challenge hopen we hun hart te winnen voor de energiesector.

De Sci-Tech Challenge is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor leerlingen van 15 tot 18 jaar. De wedstrijd maakt deel uit van een breder initiatief van JA Europe en ExxonMobil om jonge Europeanen te motiveren om te kiezen voor een technische/wetenschappelijke opleiding. In Nederland werkt ExxonMobil bij de organisatie van Sci-Tech Challenge samen met Stichting Jong Ondernemen; in Vlaanderen met de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo).

Elk jaar nemen in Vlaanderen en Nederland tientallen leerlingen deel aan de Sci-Tech Challenge, die bestaat uit klasbezoeken van ExxonMobil-medewerkers, een quiz, en een nationale wedstrijddag. De Sci-Tech Challenge kent in beide landen dezelfde opzet. In korte tijd bedenken leerlingen tussen de 15 en 18 jaar in teamverband realistische en betaalbare ideeën voor uitdagingen op het gebied van energie. Deze ideeën werken ze naar eigen kennis en inzicht verder uit, daarbij ondersteund door deskundige vrijwilligers van ExxonMobil. Een professionele jury beoordeelt de verschillende voorstellen vervolgens op basis van energiebehoefte, emissiereductie, kostenanalyse, creativiteit, kwaliteit en teamspirit.