Communicatie

Informatie voor de pers

 

Persvragen kunt u bij voorkeur per e-mail indienen.

Voor dringende persvragen zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Nederland: +31 76 529 1355 
België en Luxemburg: +32 3 790 3772

Voor persvragen over ExxonMobil buiten de Benelux kunt u zich wenden tot de Corporate News Media desk.

Bedrijfsprofiel

ExxonMobil houdt zich bezig met de winning, verkoop en distributie van aardolie en aardgas, de raffinage en marketing van olieproducten en de productie en marketing van uit oliefracties gewonnen grondstoffen voor de chemische industrie.

In de Benelux heeft ExxonMobil twee raffinaderijen, zeven chemische fabrieken, een centrum voor research & development, een smeeroliemengfabriek en diverse kantoren.