Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Raffinaderij Rotterdam

De raffinaderij in Rotterdam behoort tot de modernste en milieuvriendelijkste in haar soort. Sinds de ingebruikname in 1960 is de fabriek regelmatig gerenoveerd. Dankzij de vele investeringen is de raffinaderij uiterst efficiënt.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige, olie tot tot zware hoogzwavelige olie. Deze wordt per schip aangevoerd en opgeslagen in de tankparken op de Maasvlakte en in Europoort. Vervolgens gaat de olie via pijpleidingen naar de raffinaderij,  waar deze wordt verwerkt tot een reeks producten, waaronder LPG, benzine, kerosine en diesel. Al sinds de jaren tachtig produceert de raffinaderij - dankzij de Flexicoker -geen zware stookolie meer.

Uitbreiding hydrocracker

In 2016 werd gestart met de uitbreiding van de hydrocracker; een investering van ruim een miljard dollar. Met de nieuwe installatie gaat de raffinaderij voortaan naast brandstoffen en chemische grondstoffen ook hoogwaardige basisoliën (basestocks) voor een nieuwe generatie smeermiddelen produceren.

video laden...

Efficiënt met energie

De raffinaderij heeft een eigen warmtekrachtcentrale (Cogen), die laagcalorisch gas van de flexicoker gebruikt om elektriciteit en stoom te produceren. Hierdoor liggen de emissies van zwaveloxide, stikstofoxiden, stof en geurstoffen op een aanzienlijk lager niveau dan bij andere raffinaderijen. Met de Cogen kan het raffinaderij-complex voor het grootste deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien. De nieuwe hydrocracker verhoogt de energie-efficiëntie van de raffinaderij met 5 procent.

Efficiënt door integratie

De raffinaderij is vrijwel volledig geïntegreerd met de naastgelegen aromatenfabriek. De laatste ontvangt haar basisgrondstof van de raffinaderij; alle bijproducten die ontstaan in het productieproces van de aromatenfabriek gaan op hun beurt weer terug naar de raffinaderij. Ook is de raffinaderij sinds 2011 geïntegreerd met een ultra-moderne waterstoffabriek van Air Products, die eveneens op hetzelfde terrein ligt. De waterstoffabriek maakt gebruik van de restwarmte en restgassen van de raffinaderij. De raffinaderij gebruikt de waterstof om olie te ontzwavelen en schonere brandstoffen te kunnen produceren. Daarnaast levert de waterstoffabriek stoom terug aan de raffinaderij. De integratie van de verschillende fabrieken levert een optimale energie-efficiëntie en reductie van CO2-uitstoot op.

Esso Nederland B.V.
Raffinaderij Rotterdam

Botlekweg 121
3197 KA Rotterdam-Botlek
Havennummer 4060
Nederland

Tel: +31 (10) - 487 5911
Fax: +31 (10) - 4161263

Btw-nummer: NL.0010.27.311.B01
Handelsregisternummer : 27004771
Statutaire zetel : Breda

Aantal medewerkers: 570

Producten:
LPG, benzine, nafta, kerosine, dieselolie, zwavel, petroleumcokes
diverse grondstoffen voor de chemische industrie

Sluiten