Energie en milieu

Fracking 

Dankzij fracking hebben bedrijven als ExxonMobil toegang tot onconventionele olie- en aardgasbronnen in schalie- en krappe rotsformaties.

Beproefd

Een bewezen technologie met uitgebreide economische voordelen

De recente revolutie in de energieproductie, veroorzaakt door de snelle groei van de ontwikkeling van onconventionele gas- en olieproducten in de Verenigde Staten, heeft wijdverbreide economische voordelen en aanzienlijke broeikasgasreducties opgeleverd.

Fracking is een van de stappen in het ontwikkelingsproces van onconventionele bronnen. Op het meest elementaire niveau stroomt een "conventionele" bron zelfstandig naar de boorput, terwijl een "onconventionele" bron dat niet doet. In deze context verwijst "onconventioneel" naar olie en gas in lagen van hard gesteente. Fracking is het proces waarbij het gesteente wordt opgebroken, waardoor de olie en het gas die erin opgesloten zitten naar de put kunnen stromen. Hoewel nieuwe technologieën het gebruik van fracking steeds gangbaarder hebben gemaakt, is dit geen nieuwe praktijk. Fracking is in de afgelopen zes decennia wereldwijd in meer dan 1 miljoen putten gebruikt.

Recente innovaties in fracking hebben olie- en aardgasproducenten in staat gesteld om enorme nieuwe energievoorraden te ontsluiten uit 'compacte' rotsbronnen zoals schalie. Deze overvloed aan energie heeft nieuwe banen, lagere prijzen voor consumenten en een opleving van de productie met zich meegebracht.
Suzanne McCarron

Vice-president van Public and Government Affairs bij ExxonMobil

Aardgas concurreert in elke sector

Wereld - percentage van de totale energievraag
Image Aardgas concurreert in elke sector
Technologieën zoals horizontaal boren en fracking hebben het landschap van de aardgasvoorziening drastisch veranderd.
Duurzaamheidsrapportage

Waterbeheer

ExxonMobil streeft naar voortdurende verbetering van de ontwikkeling en implementatie van strategieën voor waterbeheer. Wanneer de omstandigheden goed zijn, kan waterrecycling de kosten van frackingoperaties reduceren en kunnen waterbronnen worden behouden voor het omliggende milieu.
Meer informatie