ExxonMobil wordt mede-oprichter van de Stanford Strategic Energy Alliance

IRVING, Texas – Exxon Mobil Corporation heeft vandaag aangekondigd mede-oprichter te worden van de nieuwe Stanford Strategic Energy Alliance, een initiatief om de toegang tot energie en energiezekerheid en -technologie te verkennen en tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu te beperken. In dit kader draagt ExxonMobil de komende vijf jaar USD 20 miljoen aan financiering bij voor het onderzoek naar, en de ontwikkeling van, nieuwe energietechnologie met minder CO2 uitstoot.
  • Voortbouwen op 15 succesvolle jaren met het mondiale klimaat- en energieproject: Global Climate and Energy Project (GCEP)
  • Krachtig wetenschappelijk en verkennend onderzoek voor het ontwikkelen van energietechnologie met minder CO2 uitstoot
  • Een toezegging van USD 20 miljoen, in aanvulling op de investering van ExxonMobil van meer dan USD 100 miljoen in GCEP • Uitbreiding van de samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de hele wereld

De Stanford Strategic Energy Alliance bouwt voort op het succes van het Global Climate and Energy Project (GCEP), dat ook onder leiding stond van Stanford, en dat zich uitsluitend richtte op energietechnologieën met lage uitstoot en hogere efficiëntie. ExxonMobil heeft GCEP sinds de start in 2002 gesponsord met een bedrag van USD 100 miljoen en bijkomende bijdragen voor specifieke projecten. In de loop van 15 jaar is GCEP uitgegroeid tot een baanbrekend samenwerkingsverband tussen wetenschappers, ingenieurs, onderzoekers en studenten, gericht op het identificeren van innovatieve energietechnologieën met een lage broeikasgasuitstoot die op grote schaal ontwikkeld en ingezet zouden kunnen worden. In dit kader wordt onder andere samengewerkt met het Energieonderzoek Centrum Nederland(ECN) en de TU Delft.

“ExxonMobil werkt sinds 15 jaar met Stanford samen aan het bevorderen van koolstofarme technologieën en we zijn zeer verheugd dat we het eerste oprichtende lid zijn van dit nieuwe initiatief”, aldus Bruce March, president van ExxonMobil Research and Engineering Company. “Een van onze belangrijkste missies is het identificeren van opschaalbare oplossingen voor de groeiende wereldwijde vraag naar energie en tegelijkertijd het risico van klimaatverandering te beperken. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om meer energie te leveren, productieprocessen te verbeteren en ook de koolstofintensiteit beheersbaar te houden.”

Sinds de oprichting heeft GCEP meer dan 45 onderzoeksprogramma's in de Verenigde Staten, Europa, Australië, China en Japan gesponsord en dit heeft geleid tot meer dan 900 publicaties in toonaangevende vakbladen en meer dan 1200 presentaties op conferenties. Op basis van fundamenteel onderzoek zijn er belangrijke doorbraken geboekt op het gebied van zonne-energie, hernieuwbare brandstoffen, fossiele brandstoffen met een lager koolstofgehalte, batterijen en brandstofcellen. Er zijn ook meer dan 60 technologieën ontwikkeld en 15 patenten afgegeven. Ook zijn er diverse ondernemingen gestart als direct of indirect resultaat van GCEP-onderzoek.

De nieuwe Stanford Strategic Energy Alliance koppelt bedrijfsleden van de alliantie aan professoren van Stanford die onderzoeksdoelstellingen met betrekking tot energie, uiteenlopend van wetenschap en engineering tot energiebeleid, met elkaar gemeen hebben. De door het Stanford Precourt Institute for Energy geleide alliantie gaat ook bepaalde vroege onderzoeksstadia sponsoren, op aanwijzing van de eigen faculteit. 

ExxonMobil’s steun voor de Stanford Strategic Energy Alliance betekent een verdere uitbreiding van de samenwerking van het bedrijf al had met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Deze samenwerkingsverbanden richten op het ontwikkelen van allerlei nieuwe energietechnologieën, het verbeteren van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het bedrijf werkt momenteel samen met zo'n 80 universiteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië voor onderzoek naar next-generation energietechnologieën. Daarbij horen ook onze partnerschappen met het MIT Energy InitiativePrinceton E-ffiliates Partnership en University of Texas at Austin Energy Institute.