ExxonMobil en Synthetic Genomics streven met hun algen biobrandstofonderzoek naar 10.000 vaten per dag in 2025

IRVING, Texas en LA JOLLA, Californië (VS) – ExxonMobil en Synthetic Genomics Inc. hebben vandaag een nieuwe fase aangekondigd in hun gezamenlijke onderzoeksprogramma naar algen als biobrandstof. Daarmee moet het technisch mogelijk worden om tegen 2025 dagelijks 10.000 vaten algenbiobrandstof te produceren.
  • Onderzoeksprogramma gaat over op buitentesten in Californië van natuurlijk voorkomende algenstammen
  • Zal technische informatie opleveren die nodig is om technologie op te kunnen schalen
  • Buitentestfase belangrijke stap om traject richting commerciele productie te bepalen

Deze nieuwe onderzoeksfase omvat een veldonderzoek waarbij natuurlijk voorkomende algen in verschillende vijvers in Californië zullen worden gekweekt. Door het onderzoek krijgen ExxonMobil en Synthetic Genomics meer inzicht in fundamentele technische parameters, waaronder viscositeit en doorstroming, die in een laboratoriumopzet minder goed kunnen worden nagebootst. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om vast te stellen hoe de technologie kan worden opgeschaald ten behoeve van een potentiële commerciële toepassing.

Voor productie op grotere schaal is nog meer onderzoek vereist. Tijdens de uitvoering van het veldonderzoek zullen beide bedrijven tegelijkertijd het fundamentele biologisch onderzoek naar algen in hun laboratoria voort zetten. ExxonMobil verwacht op basis van het onderzoek tot nu toe evenals op basis van opkomende technische kennis dat er tegen 2025 10.000 vaten algenbiobrandstof per dag kan worden geproduceerd.

“Onze samenwerking met Synthetic Genomics naar biobrandstof uit algen blijft een belangrijke pijler binnen ons bredere onderzoeksprogramma naar technologieën die minder CO2 uitstoot veroorzaken om zo het risico van klimaatverandering te verminderen,” aldus Vijay Swarup, Vice President for Research and Development bij ExxonMobil Research and Engineering Company. “De nieuwe buitentestfase is een belangrijke stap om een traject te bepalen naar commerciële productie.”

Dit veldonderzoek volgt op het jarenlange fundamentele biologisch onderzoek van ExxonMobil en Synthetic Genomics om meer inzicht te krijgen in de olieproductie uit algen en deze te verbeteren.

“Wij zijn verheugd dat wij samen deze nieuwe, belangrijke stap zetten op weg naar een hernieuwbare, schaalbare en koolstofarme biobrandstof,” aldus Oliver Fetzer, Ph.D., Chief Executive Officer bij Synthetic Genomics. “De vooruitgang die we in het laboratorium boeken bij de ontwikkeling van zeer efficiënte algenstammen die zonlicht en CO2 omzetten in hernieuwbare brandstof met een hoge energiedichtheid is spannend. Die voortgang rechtvaardigt verder onderzoek naar de schaalbaarheid van onze technologie. Onze buiteninstallatie voor productie van algen vormt een perfect opstapje van onze laboratoria naar de kassen en de open lucht als basis voor een toekomstige grootschalige en commerciële toepassing van onze technologie.”

ExxonMobil en Synthetic Genomics werken sinds 2009 samen aan onderzoek en ontwikkeling van olie uit algen voor een hernieuwbare brandstof met minder CO2-emissies, als alternatief voor brandstoffen van vandaag. ExxonMobil is bezig met een groot aantal onderzoeken op het gebied van geavanceerde biobrandstoffen en werkt samen met universiteiten, overheidslaboratoria en andere bedrijven.

In 2017 kondigden ExxonMobil en Synthetic Genomics een doorbraak in hun algenonderzoek aan dat werd gepubliceerd in Nature Biotechnology. Dit onderzoek resulteerde in een gemodificeerde algenstam waarmee het oliegehalte kon worden verdubbeld zonder dat de algengroei aanzienlijk werd belemmerd - één van de grootste uitdagingen op weg naar een commerciële schaalbaarheid.

De wereldwijde vraag naar transportgerelateerde energie zal tot en met 2040 naar verwachting met ongeveer 25 procent toenemen. Het versneld verlagen van de uitstoot van de transportsector zal een cruciale rol spelen bij het verlagen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

ExxonMobil doet ook onderzoek naar andere emissiereducerende technologieën, waaronder koolstofafvang en –opslag (CCS). In 2016 kondigde ExxonMobil een samenwerking aan met het in Connecticut gevestigde FuelCell Energy, Inc. om carbonaat-brandstofcellen te verbeteren. Hiermee kan CO2 uitstoot van electriciteitscentrales goedkoper afgevangen worden en tegelijkertijd waterstof en extra elektriciteit geproduceerd worden. ExxonMobil heeft sinds 2000 ongeveer $8 miljard uitgegeven aan de ontwikkeling en toepassing van energieoplossingen met een lagere uitstoot binnen zijn activiteiten.