Vooruitzichten voor energie: Een perspectief tot 2040

'Vooruitzichten voor energie - 2019' is de nieuwste kijk van ExxonMobil op de vraag naar en het aanbod aan energie tot 2040. Al sinds enkele jaren laat ExxonMobil zich bij de bedrijfsstrategieën, investeringsplannen en onderzoeksprogramma's voor de lange termijn leiden door de 'Vooruitzichten'.

IN DIT ARTIKEL

Vooruitzichten voor energie: Een perspectief tot 2040

De dubbele uitdaging

Aangezien energie essentieel is voor de menselijke ontwikkeling, staat de samenleving voor een dubbele uitdaging: betrouwbare en betaalbare energie leveren aan een groeiende bevolking, en tegelijkertijd de milieueffecten, waaronder de risico's van klimaatverandering, beperken.

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking blijft een gebrek aan energie hebben en wordt geconfronteerd met levensomstandigheden die door de meeste mensen in ontwikkelde landen als schrijnend worden beschouwd. Toegang tot moderne energie verbetert de levenskwaliteit van een gemeenschap. Moderne energie is nauw verbonden met een verhoogde levensverwachting, verminderde armoede en ondervoeding, en betere educatie voor kinderen.

Naarmate de groeiende bevolking meer toegang krijgt tot energie, zal de stijgende levensstandaard in veel delen van de wereld de grootste groei van de middenklasse in de wereldgeschiedenis tot gevolg hebben. Dit betekent dat er meer vraag zal zijn naar huizen, transport, elektriciteit, consumptiegoederen en brandstof. De uitdaging is om aan deze groeiende vraag te voldoen en tegelijkertijd de risico's van klimaatverandering te verminderen.

Een perspectief opbouwen

De 'Vooruitzichten' biedt een projectie van de energievraag tot 2040 met behulp van het internationale energie-agentschap (International Energy Agency, IEA) en andere geloofwaardige externe bronnen als basis. De projectie is gebaseerd op waarschijnlijke trends in technologie, beleid, consumentenvoorkeuren, geopolitiek en economische ontwikkeling. Hoewel deze individuele trends in de loop van de tijd kunnen variëren, kan de momentopname van de 'Vooruitzichten' nuttig zijn voor een evaluatie van de maatschappelijke vooruitgang waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanpak van beide aspecten van deze dubbele uitdaging.

Terwijl deze trends evolueren, blijven we onze aanpak en conclusies bespreken met diverse groepen belanghebbenden, economen en beleidsexperts. Het Vooruitzichtenteam houdt ook rekening met verschillende gevoeligheden en scenario's van derden uit intercollegiaal getoetst werk om ons begrip van het energielandschap te verbeteren.

Het aanpakken van de dubbele uitdaging zal gevolgen hebben voor de economische, energiebeveiligings- en milieudoelen van elke natie. Door onze vooruitzichten met het publiek te delen, proberen we het begrip van het wereldwijde energiesysteem te vergroten en de dialoog over praktische, robuuste oplossingen te verrijken.

ExxonMobil ondersteunt het Parijsakkoord

Het Pariisakkoord¹ over klimaatverandering bevat de intenties van de regeringen om de emissies van broeikasgassen (BKG) te verminderen, zoals uiteengezet in de nationaal vastgestelde bijdrage (nationally determined contribution, NDC) van elk land. Veel staten, steden en bedrijven, waaronder ExxonMobil, hebben hun steun uitgesproken voor de doelen van de overeenkomst. Onze eigen strategie voor risicobeheer op het gebied van klimaatverandering wordt beschreven in Energie en koolstofoverzicht van ExxonMobil, dat te vinden is op exxonmobil.com.

Op basis van de 'Vooruitzichten' en rapporten van derden, inclusief het Emissions Gap Report 2018 van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, verwachten we dat de wereld met voortdurende gefocuste inspanningen waarschijnlijk in zijn totaal aan het Parijsakkoord van 2030 zal voldoen, maar er is meer werk nodig voor de wereld om vooruitgang naar een 2oC-traject te versnellen.²

Onze 'Vooruitzichten' van 2019 bevat, net als de 'Vooruitzichten' van 2018, een sectie, "Een 2oC-traject nastreven," met behulp van intercollegiaal getoetst werk gecoördineerd door het Energy Modelling Forum van de Stanford University.³ De discussie in deze sectie benadrukt de noodzaak om technologieën en beleidslijnen mogelijk te maken, de rol van alle primaire energiebronnen en de voortdurende behoefte aan gerichte investeringen, inclusief in olie en aardgas.

Wij geloven dat technologie het grootste potentieel biedt om de samenleving te helpen de dubbele uitdaging aan te gaan. Technologie heeft de energie-efficiëntie al aanzienlijk verbeterd en heeft bijgedragen tot het ontsluiten van diverse en overvloedige energiebronnen. Om de dubbele uitdaging aan te gaan, kan geen enkele technologie of energiebron worden genegeerd. In plaats daarvan moet de wereld gebruikmaken van een verscheidenheid aan energiebronnen en technologische vooruitgang, geleid door beleidslijnen die de kosten en baten, de voorkeuren van de consument en de noodzaak om iedereen betaalbare energie te bieden volledig weerspiegelt.

Vooruitgang bij het aanpakken van de dubbele uitdaging vereist doordachte en zinvolle actie van iedereen: beleidsmakers, bedrijfsleiders, technologen en consumenten. ExxonMobil is toegewijd om hieraan bij te dragen. Als een van 's werelds belangrijkste energie- en technologiebedrijven zijn we goed gepositioneerd om vandaag de dag veilige, betrouwbare energie en effectieve oplossingen te blijven bieden om aan de toekomstige energiebehoeften van de wereld te voldoen, en dit alles terwijl we de milieueffecten reduceren en de risico's van klimaatverandering beperken.

Energie is voor iedereen belangrijk en we spelen allemaal een rol bij het vormgeven van de toekomst ervan.

Lees de volledige Vooruitzichten voor energie in het Engels.

Bronnen

  1. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
  2. UNEP (2018). Het Emissions Gap Report 2018. Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Nairobi, pagina XIV en XV, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf?sequence=1&isAllowed = y
  3. Het EMF werd in 1976 in Stanford opgericht om toonaangevende experts en besluitvormers van de overheid, de industrie, universiteiten en andere onderzoeksorganisaties samen te brengen om belangrijke energie- en milieukwesties te bestuderen. Voor elk onderzoek organiseert het Forum een werkgroep om de onderzoeksopzet te ontwikkelen, de resultaten van elk model te analyseren en te vergelijken, en de belangrijkste conclusies te bespreken. https://emf.stanford.edu/about. Het EMF wordt ondersteund door subsidies van het Amerikaanse ministerie van Energie, het Amerikaanse bureau voor milieubescherming en aangesloten sectoren, waaronder ExxonMobil. https://emf.stanford.edu/industry-affiliates

Verwante inhoud

Aardgas

Aardgas

De overvloed en veelzijdigheid van aardgas maken het een waardevolle energiebron om aan een verscheidenheid aan behoeften te voldoen, en tegelijkertijd kan het de wereld helpen om over te schakelen naar minder koolstofintensieve energiebronnen.
Brandstof voor de toekomst: de vraag naar schoner brandend vloeibaar aardgas zal tegen 2040 naar verwachting verdrievoudigen

Brandstof voor de toekomst: de vraag naar schoner brandend vloeibaar aardgas zal tegen 2040 naar verwachting verdrievoudigen

ExxonMobil opereert al meer dan 40 jaar op de markt voor vloeibaar aardgas. Met onze wereldwijde partners blijven we onderzoek en ontwikkeling stimuleren om over de hele wereld vloeibaar aardgas beschikbaar te maken
De Europese concurrentiepositie staat onder druk

De Europese concurrentiepositie staat onder druk

Ondanks de cruciale rol die de raffinaderijen en chemische fabrieken vervullen binnen de Europese economie, ziet de sector zich momenteel gesteld voor diverse uitdagingen die de Europese concurrentiepositie onder druk zetten.

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.
Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De productieprocessen van de raffinaderijen en de chemische fabrieken gaan gepaard met de uitstoot van een aantal schadelijke stoffen.