Energie en milieu

Aardgas

De overvloed en veelzijdigheid van aardgas maken het een waardevolle energiebron om aan een verscheidenheid aan behoeften te voldoen, en tegelijkertijd kan het de wereld helpen om over te schakelen naar minder koolstofintensieve energiebronnen.

Gunstige eigenschappen stimuleren groei

De overvloed, flexibiliteit en relatieve milieuvoordelen van aardgas zorgen voor meer verwachte groei dan welke andere energiebron dan ook

Alle energiebronnen ter wereld zullen nodig zijn om tot 2040 aan de stijgende vraag te voldoen, maar er zal een duidelijke verschuiving plaatsvinden naar schonere brandstoffen, met name aardgas. Aardgasbronnen zijn niet alleen geografisch en geologisch divers, overvloedig, betrouwbaar en veelzijdig in gebruik (stroomopwekking; residentieel, commercieel, industrieel verwarmen en koken; en zelfs transport), maar aardgas stoot ook aanzienlijk minder verontreinigende stoffen uit dan stroomopwekking met kolen, zoals NOx, SOx, deeltjes, kwik en tot 60 procent minder BKG's.

Technologieën zoals horizontaal boren en fracking hebben enorme hoeveelheden onconventionele hulpbronnen ontsloten, die het landschap van de aardgasvoorziening in het afgelopen decennium drastisch hebben veranderd, met name voor Noord-Amerika. Het aardgasverbruik zal naar verwachting snel blijven groeien. We verwachten dat ongeveer 40 procent van de verwachte groei van de wereldwijde vraag naar energie van 2016 tot 2040 zal worden opgevangen door aardgas.

Tot 60% minder CO2-emissies

en significante reducties van luchtverontreinigende stoffen door elektriciteitsopwekking op basis van aardgas vergeleken met steenkool
ENERGIE EN MILIEU

Effectief beheer van methaanemissies

Aardgas is een veelzijdige brandstof die nutsbedrijven, huishoudens en transport kan voeden. Het stoot ook aanzienlijk minder vervuilende stoffen uit dan kolencentrales, waaronder NOx, SOx, deeltjes, kwik en tot 60 procent minder BKG's. Zoals bevestigd door het Internationaal Energieagentschap, doen de methaanemissies de substantiële voordelen van aardgas ten opzichte van steenkool in het kader van de klimaatverandering niet teniet, maar beperking van de emissies kan deze voordelen verder vergroten. Dit is een belangrijk onderdeel van de aanpak van ExxonMobil bij het ontwikkelen van toekomstige energietechnologie. Het bedrijf blijft kosteneffectieve methoden implementeren om de emissies van methaan en andere koolwaterstoffen in onze operaties te verminderen.
Meer informatie

Aardgas voorziet in een toenemend aandeel van de wereldvraag

Percentage primaire energiebehoefte (%)
Image Aardgas voorziet in een toenemend aandeel van de wereldvraag
De rol van olie en gas in Europa

De rol van olie en gas in Europa

Energie is de kern van elk huishouden en bedrijf in Europa: veilige en betaalbare energie houdt onze economie draaiende. Het voldoen aan de groeiende vraag naar energie in de wereld vormt een enorme uitdaging die een langetermijnvisie, aanzienlijke investeringen en voortdurende innovatie vereist.
Belangrijkste voordelen van aardgas

Belangrijkste voordelen van aardgas

Aardgas is veilig, betrouwbaar, concurrerend en duurzaam. Het is de verstandige keuze om de huidige energiedoelstellingen van Europa te realiseren.