Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte afgevangen die ontstaat tijdens het productieproces. Dankzij het gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.

Artikel

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

ExxonMobil heeft wereldwijd meer dan 100 warmtekrachteenheden gebouwd. Ook onze raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam hebben een werktekrachtcentrale, ook wel Cogen genoemd.

De raffinaderij in Antwerpen beschikt sinds 2009 over een uiterst efficiënte warmtekrachtcentrale. Met een vermogen van 130 Megawatt levert de Cogen meer elektriciteit dan de raffinaderij en de twee polymeerfabrieken in Meerhout en Zwijndrecht samen verbruiken.

De Cogen produceert niet alleen elektriciteit en stoom, maar verhit daarnaast ongeveer de helft van de aardolie waaruit de raffinaderijproducten wordt gemaakt. Dit slimme gebruik van de opgewekte warmte zorgt voor een hoog energierendement en dus een forse reductie van de CO2-uitstoot.