Belangrijkste voordelen van aardgas

Aardgas is veilig, betrouwbaar, concurrerend en duurzaam. Het is de verstandige keuze om de huidige energiedoelstellingen van Europa te realiseren.

De verschuiving naar aardgas zal enorme voordelen opleveren voor consumenten en het milieu. Aardgas is betaalbaar, betrouwbaar, efficiënt en beschikbaar. Het is ook de minst koolstofintensieve van de belangrijkste energiebronnen en stoot tot 60 procent minder CO2-emissies uit dan steenkool bij het gebruik voor elektriciteitsopwekking.

Voordelen voor het milieu

Aardgas zal in 2040 naar verwachting de snelstgroeiende belangrijkste brandstof wereldwijd zijn, met een stijging van de vraag met meer dan 55 procent volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) tussen 2010 en 2040. Een groot deel van deze groei zal komen van elektriciteitsbedrijven en andere consumenten die van steenkool afstappen om de CO2-emissies te verminderen. Aardgas verbrandt schoner en produceert minder CO2 dan andere fossiele energiebronnen. In vergelijking met kolen stoot aardgas bijvoorbeeld tot 60 procent minder CO2 uit voor energieopwekking, waardoor het een veel goedkopere optie is, gezien de impact van koolstofprijzen.

Economische voordelen

De aardgasindustrie in Europa draagt aanzienlijke delen van de omzet af aan overheden in de vorm van belastingen en royalty's en wordt niet gesubsidieerd door nationale overheden. Van de ontwikkeling en productie van onconventioneel gas is aangetoond dat het enorme voordelen biedt op het gebied van economische groei, werkgelegenheid en energiezekerheid in de VS. Europa heeft de mogelijkheid om te profiteren van vergelijkbare economische stimulansen gezien de aanzienlijke binnenlandse onconventionele gasbronnen. Het IEA schat dat de Europese lidstaten van de OESO 45 biljoen kubieke meter (tcm) van de totale technisch terugwinbare aardgasbronnen in bezit heeft, waarvan bijna de helft afkomstig is van onconventionele bronnen.

Voordelen van energiezekerheid

Overvloedig aardgas biedt een onmiddellijke en langetermijnoplossing om de energiezekerheid van Europa te waarborgen. Door de combinatie van de beschikbare bronnen, de nieuwste technologieën en de bestaande energie-infrastructuur kan Europa profiteren van een onmiddellijke oplossing voor zijn energiebehoeften en zijn energiezekerheid voor de toekomst opbouwen. Diversiteit van de aardgasvoorziening, onder meer door de binnenlandse ontwikkeling van onconventioneel gas, is een essentieel instrument om Europa te beschermen tegen mogelijke onderbrekingen van de gasvoorziening.

Zelfs als de productie van huishoudelijk schaliegas een minder belangrijke rol speelt in Europa dan in de Verenigde Staten, zal onderzoek naar inheemse onconventionele gasleveringen bijdragen aan een grotere energiezekerheid voor Europa. Het levert Europees gas voor Europa en verlicht de druk van de vraag op de wereldwijde aardgasmarkten. Een verhoogde binnenlandse productie van onconventionele gasbronnen zal des te belangrijker worden in het licht van de IEA-prognoses dat Europa steeds afhankelijker wordt van import. Tegen 2040 wordt verwacht dat, bij afwezigheid van een toename van de binnenlandse aanvoer, de totale primaire gasvoorziening van Europa zal bestaan uit 81 procent invoer uit verschillende buitenlandse bronnen, inclusief een groter aandeel vloeibaar aardgas (LNG), vergeleken met 50 procent in 2010 .

Voordelen voor toekomstige bronnen

Gasgestookte elektriciteitsopwekking is de meest aantrekkelijke optie voor de lange termijn wat betreft aanpasbaarheid, kosten en milieueffect als aanvulling op intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie.

Verwante inhoud

De rol van olie en gas in Europa

De rol van olie en gas in Europa

Energie is de kern van elk huishouden en bedrijf in Europa: veilige en betaalbare energie houdt onze economie draaiende. Het voldoen aan de groeiende vraag naar energie in de wereld vormt een enorme uitdaging die een langetermijnvisie, aanzienlijke investeringen en voortdurende innovatie vereist.
Onze brede portfolio van wereldwijde vloeibare aardgasoperaties blijft groeien

Onze brede portfolio van wereldwijde vloeibare aardgasoperaties blijft groeien

ExxonMobil heeft de industrie geleid in de integratie van vloeibaar aardgas (LNG) en technologieontwikkeling. Naarmate onze ondernemingen in Qatar en Papoea-Nieuw-Guinea vooruitgang boeken, kunnen we gemakkelijker aan de groeiende vraag voldoen.
Brandstof voor de toekomst: de vraag naar schoner brandend vloeibaar aardgas zal tegen 2040 naar verwachting verdrievoudigen

Brandstof voor de toekomst: de vraag naar schoner brandend vloeibaar aardgas zal tegen 2040 naar verwachting verdrievoudigen

ExxonMobil opereert al meer dan 40 jaar op de markt voor vloeibaar aardgas. Met onze wereldwijde partners blijven we onderzoek en ontwikkeling stimuleren om over de hele wereld vloeibaar aardgas beschikbaar te maken