Betere chemische voorschriften voor een betere toekomst

ExxonMobil steunt de oproep van de Amerikaanse Chemistry Council om de TSCA te moderniseren, zodat het publiek gemakkelijker toegang kan krijgen tot informatie over chemicaliën en meer vertrouwen krijgt in de veiligheid van producten.

Op 22 juni 2016 ondertekende de Amerikaanse president de Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act (LCSA). Deze wet moderniseert de primaire wet die de veiligheid van chemische producten reguleert, de Toxic Substances Control Act (TSCA). Deze wet geeft de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) het recht om chemische stoffen in de handel te beoordelen en te reguleren.

De TSCA werd ontwikkeld om ervoor te zorgen dat producten veilig zijn voor het gebruik waarvoor ze zijn bedoeld. Hoewel de wet heeft geresulteerd in een robuust systeem van voorschriften, is het vertrouwen in de regelgeving voor chemische stoffen van de EPA in de loop van de tijd afgenomen. Dit gebrek aan vertrouwen leidde tot druk op enerzijds de wetgevers van de afzonderlijke staten om eigen wetgeving voor het beheer van chemicaliën op te stellen en anderzijds op detailhandelaren om producten uit de schappen te halen. Dit gebeurde vaak op basis van op gevaren gebaseerde claims in plaats van op wetenschappelijke, op risico's gebaseerde beoordelingen waarin informatie over gevaren, het gebruik en de blootstelling is geïntegreerd.

Daardoor is een gevarieerd landschap van regelgeving met in sommige gevallen zelfs tegenstrijdige wetgeving ontstaan en is de markt gefragmenteerd. Tientallen jaren na de implementatie van de TSCA bepleitte de industrie dat de wet moest worden aangepast aan zowel de vooruitgang van de wetenschap en de veranderde technologie, als aan de verwachtingen die het publiek tegenwoordig heeft van strikt overheidstoezicht.

ExxonMobil heeft via de American Chemistry Council (ACC) en andere belangengroepen met succes gelobbyd om wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd te krijgen die het TSCA-proces op een efficiënte, kosteneffectieve manier zullen verbeteren.

ExxonMobil ondersteunde actief de oproep van de Amerikaanse American Chemistry Council om de TSCA te moderniseren op basis van uitgangspunten in de sector, die zijn opgenomen in de nieuwe wet:

  • De EPA heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van bepalingen voor een veilig gebruik van chemicaliën met een hoge prioriteit.
  • In de bepalingen voor een veilig gebruik moet informatie over gevaren, het gebruik en blootstelling worden geïntegreerd. Beslissingen op basis van uitsluitend gevaarkenmerken zijn geen goed openbaar beleid.
  • Verbeteringen moeten zowel kosten als bronnen sparen.
  • Bedrijven en de EPA moeten samenwerken om de toegang van het publiek tot gezondheids- en veiligheidsinformatie te verbeteren om het vertrouwen in de veiligheid van chemicaliën te vergroten.
  • Een gemoderniseerde TSCA moet technologische innovatie en een wereldwijd concurrerende industrie in de VS stimuleren.

Bovendien voorziet de LCSA in een uniform nationaal reguleringssysteem voor chemicaliën dat individuele regelgeving van staten of lokale regelgeving, die noodzakelijk is om handel tussen staten te vergemakkelijken, overbodig maakt en voorkomt verdere uitbreiding van de lappendeken van staats- en lokale regelgeving die aanzienlijke kosten voor Amerikaanse producenten met zich meebrengt.

De chemische industrie in de VS biedt werk aan bijna 800.000 mensen en ondersteunt nog eens 7 miljoen gerelateerde banen. De sector creëert grondstoffen en producten die worden gebruikt in de productie van 96 procent van alle gefabriceerde goederen en is met een omzet van USD 812 miljard van vitaal belang voor de nationale economie.

ExxonMobil steunt de modernisering van de TSCA, omdat wij ernaar streven goede, duurzame producten te maken, informatie over chemicaliën voor het publiek toegankelijk willen maken en het vertrouwen van het publiek in de veiligheid van producten willen vergroten. ExxonMobil zal tijdens de verdere ontwikkeling van de LCSA nauw blijven samenwerken met de American Chemistry Council.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de American Chemistry Council.

Verwante inhoud

Geavanceerde kunststoffen maken de weg vrij voor duurzaamheid en brandstofefficintie

Geavanceerde kunststoffen maken de weg vrij voor duurzaamheid en brandstofefficiëntie

Over de hele wereld wordt de auto-industrie geconfronteerd met vele uitdagingen, niet in de laatste plaats de wens om duurzamere voertuigen te produceren en tegelijkertijd de brandstofefficiëntie, veiligheid, voertuigprestaties en het bestuurderscomfort te verbeteren.
ExxonMobil Chemical

ExxonMobil Chemical

ExxonMobil Chemical is een van de grootste chemische bedrijven ter wereld. Bij ons werken de beste technici, wetenschappers, technologen en zakelijke professionals nauw samen om optimale bedrijfsprocessen te garanderen, de productiviteit te verhogen en meerwaarde op de lange termijn te creëren.
REACH brengt de focus terug op de veiligheid van chemicalin

REACH brengt de focus terug op de veiligheid van chemicaliën

ExxonMobil streeft ernaar te voldoen aan de eisen van de chemicaliënverordening van de Europese Unie en is vertegenwoordigd in industrieconsortia en beroepsverenigingen om deze eisen kosteneffectief te implementeren.