Initiatieven in België

In België ondersteunt ExxonMobil uiteenlopende organisaties en projecten op het gebied van educatie, veiligheid, gezondheid, milieu.

Artikel

Initiatieven in België
Natuurpunt Antwerpen Noord
We ondersteunen Natuurpunt Antwerpen Noord, dat zich onder meer inzet voor de natuur in de Antwerpse haven. Zo hebben we het peterschap van natuurgebied de Bospolder in Ekeren op ons genomen en werkt onze raffinaderij samen met Natuurpunt bij de jaarlijkse zwaluwentelling.
Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI)
We steunen al jarenlang het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) in Antwerpen. Begonnen als voorlichtingsinstantie ter voorkoming van arbeidsongevallen, is het PVI uitgegroeid tot een alom gerespecteerd opleidings- en kenniscentrum op veiligheidsgebied.
United Fund for Belgium (UFB)
Al meer dan 40 jaar zijn we sponsor van het United Fund for Belgium (UFB), dat donaties van bedrijven verzamelt en verdeelt onder verschillende goede doelen in België.
Tutoraatproject Universiteit van Antwerpen
Via de Koning Boudewijnstichting zijn we donateur van het Tutoraatproject van de Universiteit van Antwerpen. Daarbij helpen studenten allochtone leerlingen in het secundair onderwijs bij het wegwerken van leerachterstanden.