Hoe fracking al meer dan 60 jaar veilig en betrouwbaar wordt gebruikt

Met fracking krijgen bedrijven als ExxonMobil toegang tot overvloedige onconventionele olie- en aardgasbronnen, waardoor energievoorraden kunnen worden aangevuld en deze op een veilige, betrouwbare en verantwoorde manier op de wereldmarkt kunnen worden gebracht.

IN DIT ARTIKEL

Hoe fracking al meer dan 60 jaar veilig en betrouwbaar wordt gebruikt

Hoe het werkt

In onconventionele reservoirs zoals schalie, zitten olie en aardgas in zeer kleine poriën, ongeveer 2.000 keer smaller dan de breedte van een mensenhaar. Fracking is het proces van het pompen van een combinatie van meestal water (om kleine breuken in de rots te maken) en zand (om de scheuren te openen) om het ingesloten olie of aardgas vrij te maken om het in de boorput te laten stromen. Voordat dit proces kan plaatsvinden, moet echter een put worden geconstrueerd met meerdere lagen van een stalen mantel en cement om de vloeistoffen in de put te isoleren van andere formaties, waaronder formaties die bronnen van grondwater bevatten. Dit is niet alleen een deugdelijke werkwijze, maar ook een standaard regelgevende vereiste. 

De vloeistof voor fracking bestaat gewoonlijk uit ongeveer 98 tot 99,5 procent water en zand en 0,5 tot 2 procent chemische additieven.

De meeste chemische bestanddelen waaruit additieven voor vloeistoffen voor fracking bestaan, zijn te vinden in gewone huishoudelijke artikelen of in het voedsel en de dranken die we consumeren. De chemicaliën in de vloeistof voor fracking worden gebruikt om wrijving te verminderen en de rotsformatie te beschermen, en om aanslag en algenvorming te voorkomen, waardoor het proces van fracking veiliger en efficiënter wordt.

Aanpakken van zorgen van belanghebbenden

Alle industriële processen hebben risico's, en boren naar onconventionele olie en gas is niet anders. We begrijpen dat belanghebbenden bezorgd zijn over deze risico's, inclusief risico's in verband met vloeistoffen voor fracking en afvalwater, boorput- en grondwater, voertuigverkeer, luchtemissies en andere gerelateerde effecten. Dit zijn belangrijke zorgen, en we weten dat we hierop moeten reageren in elke gemeenschap waarin we opereren. We nemen dan ook contact op met gemeenschappen om ervoor te zorgen dat onze reacties op bezorgdheden effectief zijn.

ExxonMobil analyseert elke belangrijke operatie die de onderneming uitvoert via ons managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS). Het toepassen van OIMS vereist dat we potentiële veiligheids-, milieu- en sociale effecten identificeren en procedures en processen implementeren om risico's te beperken. Bij XTO Energy Inc. implementeren we OIMS volledig terwijl we onze risicogebaseerde, gerichte en doelbewuste uitvoeringsstrategie uitvoeren.

VEILIGHEID IN ONZE OPERATIES

Managementsysteem voor operationele integriteit

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

De term operationele integriteit (OI) wordt door ExxonMobil gebruikt voor alle aspecten van het bedrijf die te maken hebben met personeels- en procesveiligheid, beveiliging, gezondheid en milieuprestaties.

Meer informatie over OIMS

De activiteiten van ExxonMobil op het gebied van schaliegasontwikkeling en -productie worden geleid door bewezen beleidslijnen, industriële richtlijnen en praktijken, evenals meer dan 60 jaar ervaring in fracking. We werken samen met de deelstaatregeringen van de Amerikaanse staten en deelstaatoverkoepelende instellingen om problemen aan te pakken, effectieve regelgevingskaders op te zetten en consensus in de industrie te implementeren over degelijke beheerpraktijken.

Een essentieel onderdeel van het opbouwen van vertrouwen in de gemeenschap is transparantie van de operaties. We ondersteunen de openbaarmaking van de ingrediënten die worden gebruikt in vloeistoffen voor fracking, inclusief op locatiespecifieke basis. In de Verenigde Staten verschijnt de openbaarmaking op de publiekelijk toegankelijke website FracFocus.org, een samenwerking tussen de Ground Water Protection Council en de Interstate Oil and Gas Compact Commission. Sinds april 2011 hebben ExxonMobil en anderen in de industrie vrijwillig gegevens van meer dan 120.000 putten ingediend. In Canada heeft het publiek toegang tot FracFocus.ca voor openbaarmakingen van de industrie. Op ngsfacts.org zijn openbaarmakingen te vinden voor Europa. 

Watergebruik voor fracking

Waterbeheer is een belangrijk aspect van frackingoperaties. Watergebruik per bassin verschilt op basis van de geologische kenmerken, de reservoirkarakteristieken en de optimalisatie van boor- en voltooiingsontwerpen. Zo is voor een boorput in het Williston Basin in North Dakota ongeveer 22 miljoen liter water nodig voor fracking, terwijl voor een boorput in het Permian Basin in West-Texas ongeveer 57 miljoen liter nodig is.  

XTO Energy, Inc. gebruikt een mix van vers, brak en gerecycled water voor zijn frackingactiviteiten. Wanneer de omstandigheden goed zijn, kan waterrecycling de kosten van frackingoperaties reduceren en kunnen waterbronnen worden behouden voor de omliggende gemeenschap en het milieu.  Om deze reden doet XTO er alles aan om water te recyclen waar dit praktisch haalbaar is. XTO begon voor het eerst met het recyclen van water in het Permian Basin ter ondersteuning van zijn Wolfcamp Shale-operaties in 2012 in Eddy County, New Mexico. Andere recyclingprogramma's bereikten uiteindelijk een piek van ongeveer 40.000 vaten per dag bij onze LHS Ranch-ontwikkeling in het Midland Basin.  Bij de uitbreiding van onze werkzaamheden in het stroomgebied van het Delaware Basin streven we ernaar om in het vierde kwartaal van 2017 een recyclingprogramma te volgen waarbij we tot 30.000 vaten gerecycled water per dag gebruiken ter ondersteuning van onze frackingoperaties. In de Marcellus Shale in Pennsylvania heeft het waterrecyclingprogramma van XTO tot 87 procent van het geproduceerde water behandeld en hergebruikt voor fracking.  De geschiktheid en haalbaarheid van een recyclingprogramma is afhankelijk van de volgende factoren: lokale beschikbaarheid van water, kwaliteit en nabijheid; geproduceerde waterkwaliteit en geschiktheid voor frackingontwerpen; kosten, beschikbaarheid van infrastructuur en toekomstige ontwikkelingsplannen; beschikbaarheid en nabijheid van alternatieven voor waterinjectie; en lokale wet- en regelgeving.

ExxonMobil houdt zich actief bezig met wateronderzoek en samenwerking. ExxonMobil voert eigen onderzoek uit en heeft een team van ingenieurs en wetenschappers bij ExxonMobil Biomedical Sciences en zijn Upstream Research Company, die regelmatig nieuwe mogelijkheden voor waterbeheer beoordelen.  In samenwerking met het Bureau of Economic Geology van de Universiteit van Texas heeft ExxonMobil ook een evaluatie ondersteund van watertrends in verband met de overgang van conventionele naar onconventionele olieproductie in het Permian Basin. Bovendien houdt ExxonMobil zich bezig met verschillende door de industrie geleide waterbeheerinitiatieven, waaronder het Energy Water Initiative, een samenwerkingsinspanning van de Amerikaanse olie- en aardgasindustrie om het beheer van het watergebruik bij de exploratie en productie van upstream onconventionele olie te bestuderen, te beschrijven en te verbeteren.

Verwante inhoud

Fracking

Fracking 

Dankzij fracking hebben bedrijven als ExxonMobil toegang tot onconventionele olie- en aardgasbronnen in schalie- en krappe rotsformaties.
Fracking: bescherming van gemeenschappen en het milieu

Fracking: bescherming van gemeenschappen en het milieu

Gedurende de gehele levenscyclus van onconventionele olie en aardgas, van exploratie tot ontmanteling, wordt er zorg gedragen om de overlast voor de gemeenschap tot een minimum te beperken en het milieu te beschermen.
Boor- en productietechnologie

Boor- en productietechnologie

Onze unieke uitdaging bestaat uit het inzetten van technologieën en methoden om veilig een breed scala aan bronnen te ontwikkelen, zowel onshore als offshore, op verschillende locaties over de hele wereld.
Risicobeheer en veiligheid

Risicobeheer en veiligheid

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.
Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Veiligheid is een van ExxonMobil’s topprioriteiten. Bijzonder verheugd waren we dan ook over de toekenning van de VOMI Safety eXperience Award 2016.
Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.