Managementsystemen, normen en controles

Bij ExxonMobil geloven we dat het mogelijk is om de energie te verkrijgen die de wereld nodig heeft en tegelijkertijd de mens en het milieu te beschermen.

IN DIT ARTIKEL

Managementsystemen, normen en controles

Overzicht

Wij geloven dat het antwoord ligt in drie compromisloze doelen: uitzonderlijke technologie, strenge normen en een doorlopend streven naar de beste veiligheidsprocedures.

Het Valdez-incident van 1989 was een dieptepunt in de geschiedenis van ExxonMobil, maar het was ook een keerpunt. In de nasleep daarvan hebben we een diepgaande evaluatie van onze activiteiten gelanceerd en vervolgens een systeem geïmplementeerd dat momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen, begeleidt. Dat systeem wordt managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS) genoemd.

Het bestaat uit 11 afzonderlijke elementen die de veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieurisico's voor mensen, het milieu en de gemeenschappen waarin we opereren meten en verminderen. Fundamenteel voor OIMS is het inschatten van het risico dat onze operaties met zich meebrengen, van offshore-platforms tot onze kantoren, en vervolgens het ontwikkelen van plannen om dat risico te beperken en te beheren gedurende de levensduur van de operatie.

De systematische en gedisciplineerde benadering van ExxonMobil op het gebied van veiligheid heeft aanzienlijke verbeteringen opgeleverd, maar we realiseren ons ook dat we met dit managementsysteem niet gemakzuchtig mogen worden. Terwijl we blijven zoeken naar nieuwe energiebronnen, zullen we daarom ook blijven zoeken naar nieuwe manieren om de veiligheid te vergroten. Dat is onze verplichting en dat is onze toewijding.

Hoe we deze principes omzetten in actie

Het balanceren van de belangen van het bedrijf, de vele belanghebbenden en de behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren, betekent het stellen van strikte ethische normen die elke beslissing die we nemen bepalen.

Deze ethiek en strenge normen voor zakelijk gedrag stellen ons in staat om te werken in een economisch klimaat waarin grootschalige investeringen onze langetermijnactiviteiten ondersteunen en bijdragen aan de gemeenschappen waarin we werken.

Managementsystemen

ExxonMobil voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en waar geen wet- en regelgeving aanwezig is, handhaven wij onze strenge normen. Onze toewijding aan strenge ethische normen, wettelijke naleving en integriteit wordt weerspiegeld in onze wereldwijde beleidslijnen en onze werkwijzen. De statistieken die we bijhouden en rapporteren, tonen aan hoe effectief onze managementsystemen onze prestaties sturen. Onze managementsystemen stellen ons in staat om efficiënt aan nieuwe regelgeving te voldoen, wat ons een concurrentievoordeel oplevert.

Controlesystemen

Het systeem van basisnormen voor managementcontrole van ExxonMobil schrijft essentiële principes en concepten voor waarop we onze bedrijfscontroles baseren. Ons managementsysteem voor controle-integriteit is bedoeld om financiële controlerisico's te beoordelen en te meten, inclusief procedures voor het verminderen van bezorgdheden, het monitoren van de naleving van normen en het rapporteren van resultaten aan de juiste operaties en managementgroepen binnen ExxonMobil. Deze bedrijfsbrede financiële controles voldoen aan of overtreffen de vereisten van de Sarbanes-Oxley Act en NYSE-noteringsnormen. PricewaterhouseCoopers LLP heeft een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd die heeft vastgesteld dat ons interne controlesysteem effectief is voor financiële rapportage. Regelmatige zelfevaluaties en audits helpen om ervoor te zorgen dat elke operationele unit consistent onze controles en normen implementeert.

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

OIMS biedt een systematische, gestructureerde en gedisciplineerde aanpak om de voortgang te meten en de verantwoording te volgen voor veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieuprestaties voor alle bedrijfslijnen, faciliteiten en projecten. We evalueren de mogelijkheden om het OIMS-kader om de vijf jaar te verbeteren en voeren regelmatig upgrades en aanpassingen uit. In 2018 beoordeelde Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. onze voortdurende prestaties en bevestigde dat OIMS verenigbaar is met de norm voor milieubeheersystemen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO 14001: 2015) en de Occupational Health and Safety Assessment Series voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid (OHSAS 18001: 2007).

Verwante inhoud

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

Gezondheidscultuur van ExxonMobil

Bij ExxonMobil is aandacht voor de gezondheid van werknemers een prioriteit. Ons programma voor gezondheidscultuur (Culture of Health, CoH) in de VS is een degelijk, op bewijs gebaseerd programma dat is bedoeld om de gezondheid van onze werknemers te ondersteunen en de kosten voor gezondheidszorg te reduceren.
OIMS in de praktijk brengen

OIMS in de praktijk brengen

Om ervoor te zorgen dat elk aspect van ons veiligheids-, beveiligings-, gezondheids- en milieukader - het managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS) - wordt uitgevoerd, zijn alle onderdelen van ons bedrijf verplicht om strikt gedocumenteerde processen op te zetten.
Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.
Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Veiligheid is een van ExxonMobil’s topprioriteiten. Bijzonder verheugd waren we dan ook over de toekenning van de VOMI Safety eXperience Award 2016.
Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Alle maritieme omgevingen bevatten van nature voorkomende microben die leven op ruwe olie en die afbreken. Dat betekent dat ruwe olie grotendeels biologisch afbreekbaar is.