Aromatenfabriek Rotterdam

De Rotterdam Aromatics Plant is een van de grootste aromatenfabrieken ter wereld. De fabriek werd in 1963 naast de raffinaderij gebouwd, waarvan ze de basisgrondstoffen ontvangt. De aromatenfabriek produceert, als een van de weinige, het volledige scala van aromatische koolwaterstoffen.

Artikel

Aromatenfabriek Rotterdam

De aromatenfabriek produceert zuivere aromaten zoals benzeen, orthoxyleen, paraxyleen en cyclohexaan. Deze producten komen we tegen in allerlei dagelijkse toepassingen. Bijvoorbeeld in verpakkings- en isolatiemateriaal - zoals PET-flessen en piepschuim - in elektrische (keuken)apparatuur, auto-onderdelen, sportschoenen en synthetische vezels en harsen.

Capaciteitsuitbreiding 

De productiecapaciteit van paraxyleen is in de loop der jaren vertienvoudigd. Met de meest recente grote capaciteitsuitbreiding in 2009 - een investering van tientallen miljoenen euro - nam de productiecapaciteit voor zowel paraxyleen als benzeen met 20 procent toe. Hierdoor werd de aromatenfabriek een van de grootste paraxyleenproducenten ter wereld. Daarnaast daalde het energieverbruik per ton met 15 procent.

Efficiënt door integratie

De aromatenfabriek is vrijwel volledig geïntegreerd met de naastgelegen raffinaderij, waarvan ze basisgrondstof ontvangt. De bijproducten die ontstaan in het productieproces van de aromatenfabriek gaan op hun beurt weer terug naar de raffinaderij. Naast een flexibelere aanvoer van grondstoffen levert de integratie aanzienlijke energie- en kostenbesparingen op.

ExxonMobil Chemical Holland B.V.
Rotterdam Aromatics Plant
Botlekweg 121
3197 KA Rotterdam-Botlek
Havennummer 4060
Nederland
Tel.: +31 (10) - 493 5911

Btw-nummer: NL.0048.23.187.B01
Handelsregisternummer : 24231768
Statutaire zetel : Rotterdam

Producten

  • Aromaten: benzeen, paraxyleen, orthoxyleen
  • Cyclohexaan