Afval, bodem en overlast

Aan het verantwoord behandelen van afval besteedt ExxonMobil veel aandacht.

Artikel

Afval, bodem en overlast

In de eerste plaats wordt geprobeerd om de productie ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast worden de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. In periodes waarin de afvalproductie hoger dan normaal is, zoals tijdens onderhoudsstops en nieuwbouwprojecten, worden speciale afvalplannen gemaakt.

Bodemverontreiniging wordt tegenwoordig allereerst voorkomen. Waar in het verleden de bodem overmatig is vervuild door lekkages, e.d. wordt de bodem gesaneerd.

De fabrieken van ExxonMobil veroorzaken onder normale omstandigheden geen geluids- of stankoverlast. Hier is namelijk bij het ontwerp van de installaties al rekening mee gehouden. De werkprocedures zijn er op gericht om incidenten - en dus klachten - te voorkomen.