Afval, bodem en overlast

Aan het verantwoord behandelen van afval besteedt ExxonMobil veel aandacht.

In de eerste plaats wordt geprobeerd om de productie ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast worden de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. In periodes waarin de afvalproductie hoger dan normaal is, zoals tijdens onderhoudsstops en nieuwbouwprojecten, worden speciale afvalplannen gemaakt.

Bodemverontreiniging wordt tegenwoordig allereerst voorkomen. Waar in het verleden de bodem overmatig is vervuild door lekkages, e.d. wordt de bodem gesaneerd.

De fabrieken van ExxonMobil veroorzaken onder normale omstandigheden geen geluids- of stankoverlast. Hier is namelijk bij het ontwerp van de installaties al rekening mee gehouden. De werkprocedures zijn er op gericht om incidenten - en dus klachten - te voorkomen.

Verwante inhoud

Afval, bodem en overlast

Afval, bodem en overlast

Aan het verantwoord behandelen van afval besteedt ExxonMobil veel aandacht.
Milieu-initiatieven

Milieu-initiatieven

Duurzame wateroplossingen

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.