Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.

Het is bijvoorbeeld cruciaal om bij beleidskeuzes rekening te houden met de CO2-uitstoot over de hele productie- en levenscyclus - en niet enkel de emissie bij de uitlaatpijp meten. Zo zijn elektrische voertuigen geen nul-emissie voertuigen als we de productie van de auto en de batterij en de bron van de elektriciteit meetellen. En kunnen geavanceerde biobrandstoffen uit algen veel minder CO2 uitstoten dan brandstoffen van vandaag. De oplossing van de klimaatproblematiek zal komen uit een veelvoud van technologieen.

Verwante inhoud

Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Verminderen van CO2-emissies

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.