CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.

‘Carbon leakage’-bescherming

Onze raffinaderij en chemiefabrieken vallen onder het Europese systeem voor CO2-reductie (ETS). Het ETS is zo ontworpen dat het per definitie, via de jaarlijkse verlagingen van het emissieplafond, in 2030 zijn doelstelling van 43% emissiereductie ten opzichte van 2005 haalt. Daarbij is het belangrijk dat de overheid er rekening mee houdt dat de industrie internationaal concurreert. Dat vereist het in stand houden van de ‘carbon leakage’-bescherming. Ook met deze weglekbescherming blijft de prikkel om CO2-uitstoot te reduceren bestaan.

Inkomstenneutraal

Wat ons betreft is ETS als ‘cap and trade’- systeem echter niet ideaal. Een inkomsten-neutrale CO2- belasting die geldt voor alle sectoren, inclusief bijvoorbeeld transport en gebouwen die momenteel buiten dit systeem vallen (ETS richt zich slechts op de elektriciteitssector en de industrie) zou eerder leiden tot een uniforme en voorspelbare prijs voor CO2 in de hele economie. Dit is veel simpeler en transparanter en biedt bedrijven meer investeringszekerheid.  

Energie efficiëntie

Onze fabrieken in de Benelux horen bij de meest efficiënte in Europa. Daarnaast zijn onze raffinaderij en chemiefabrieken in Rotterdam onderdeel van het convenant MEE (Meerjarenafspraken Energie Efficiency voor ETS bedrijven). Hiervoor stellen we een energie efficiency plan op. Hierin staan maatregelen waarmee we onze energie-efficiency steeds verder verbeteren. Dit plan delen we met de overheid.

In België heeft ExxonMobil een vrijwillige beleidsovereenkomst gesloten met de Vlaamse overheid, Met de energiebeleidsovereenkomsten engageren industriële eindgebruikers zich om energiebesparende maatregelen uit te voeren die op basis van energieaudits en energieplannen economisch rendabel zijn. In ruil legt de Vlaamse overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op

Voorbeelden

De afgelopen jaren hebben we een aantal grote projecten op het gebied van energie efficiency uitgevoerd. Enkele voorbeelden: 

  • Integratie van het ExxonMobil-complex in de Botlek en een nieuwe Air Products waterstoffabriek. Dit heeft een efficiency opgeleverd van zo’n 15 procent en een daling van gerelateerde CO2-emissies van 200.000 ton per jaar;
  • In 2015 installeerden we een nieuwe fabriek in het chemie deel van onze Botlek-site die het energiegebruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk reduceerden;
  • Onze raffinaderij in Rotterdam investeert ruim een miljard euro in een nieuwe installatie. Hierdoor verwachten we een verdere verbetering van de energie-efficiency van 5 procent. Dit geldt voor de hele site. Daarnaast zullen we door deze investering voor het eerst in Europa een nieuwe generatie basisolie voor hoogwaardiger smeermiddelen gaan produceren. Deze smeermiddelen zijn nodig om moderne motoren nog efficiënter te kunnen maken. Dat leidt tot minder emissies bij het gebruik van onze producten.
  • De raffinaderij in Antwerpen beschikt sinds 2009 over een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale, of cogeneratie-eenheid. Met een vermogen van 130 Megawatt levert de Cogen elekriciteit en verhit daarnaast ongeveer de helft van de aardolie waaruit de raffinaderijproducten wordt gemaakt. Dit slimme gebruik van de opgewekte warmte zorgt voor een hoog energierendement en dus een forse reductie van de CO2-uitstoot.

Verwante inhoud

Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.
Verminderen van CO2-emissies

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.