Energie en milieu

Energie-efficiëntie

ExxonMobil streeft er voortdurend naar om de prestaties te verbeteren en onze processen te stroomlijnen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen.

Op schaal uitvoeren

Inzetten van beproefde technologie om emissies te reduceren

Dankzij technologieën kunnen we energie tijdens onze operaties reduceren, hergebruiken en recyclen. Bij grote raffinage- en chemische bewerkingen om de producten te leveren waarop consumenten vertrouwen, worden enorme hoeveelheden overtollige warmte opgewekt. Voor ingenieurs van ExxonMobil biedt die verloren warmte kansen.

Met warmtekrachtkoppeling vangen we de restwarmte op en gebruiken deze voor onze productieprocessen, wat resulteert in een verminderde behoefte aan ketels en niet te vergeten de brandstofbesparing die bij die ketels hoort. Vanwege de inherente energie-efficiëntie leidt het gebruik van warmtekrachtkoppeling tot lagere broeikasgasemissies. Met onze warmtekrachtkoppelingsinstallaties kan ongeveer 6 miljoen ton aan broeikasgasemissies worden vermeden.

Er wordt tot 75% minder

koolstofdioxide geproduceerd uit gasgestookte warmtekrachtkoppeling in vergelijking met op kolen gebaseerde energie

~ 5.400 megawatt

aan bruto warmtekrachtcapaciteit in meer dan 100 installaties, wat overeenkomt met de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 4,3 miljoen Amerikaanse huishoudens
Energiefactor

Efficiënt stroom produceren voor onze eigen operaties

Er is niets flitsends aan warmtekrachtkoppeling en de term is zelden trending in een hashtag-omgeving. Maar wat warmtekrachtkoppeling mist aan allure voor krantenkoppen, maakt deze emissiereducerende technologie goed door concrete resultaten op te leveren.
Meer informatie