Luchtkwaliteit

De productieprocessen van de raffinaderijen en de chemische fabrieken gaan gepaard met de uitstoot van een aantal schadelijke stoffen.

De belangrijkste hiervan zijn zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen of vluchtige organische stoffen (VOS). Zwaveldioxide en stikstofoxiden dragen bij tot de verzuring van atmosfeer en bodem, koolwaterstoffen en stikstofoxiden tot smogvorming.

De SO2 en NOx-emissies van ExxonMobil's fabriekscomplexen bevinden zich onder de wettelijke normen, doordat zij voor hun stookbehoeften alleen gas gebruiken. De uitstoot van VOS is laag door toepassing van speciale dichtingen of inwendige drijvende dekken van opslagtanks, door dampterugwinning bij de belading van lichters en trucks en dankzij speciale meet- en onderhoudsprogramma's voor het opsporen en verhelpen van lekkages.

Verwante inhoud

Milieu-initiatieven

Milieu-initiatieven

Duurzame wateroplossingen

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.
Afval, bodem en overlast

Afval, bodem en overlast

Aan het verantwoord behandelen van afval besteedt ExxonMobil veel aandacht.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.