Energie en milieu

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.

WERELDWIJDE WATERVOORZIENING

Het kruispunt tussen water en energie, nu en in de toekomst

In totaal is het volume zoetwater op aarde voldoende om de wereldbevolking te ondersteunen. Maar de Verenigde Naties schrijft: "Hoewel er geen mondiale waterschaarste als zodanig is, heeft een toenemend aantal regio's chronisch een tekort aan water."

Wereldwijd gebruikt de olie- en gasindustrie veel minder water dan landbouw of energieopwekking, hoewel het op lokaal niveau een belangrijke verbruiker van water kan zijn. Ongeacht de hoeveelheid speelt de olie- en gasindustrie een belangrijke rol bij de bescherming van de waterkwaliteit in de gebieden waar zij opereert.

Zoetwaterbeheer in de Benelux

950 liter water

is per persoon per dag nodig om de elektriciteit op te wekken die wordt gebruikt in huishoudens in de VS. Dat is meer dan twee keer de hoeveelheid water die dezelfde persoon dagelijks verbruikt

Fysieke economische waterschaarste

Image Fysieke economische waterschaarste
Voorkomen van lekkages

Voorkomen van lekkages

ExxonMobil streeft ernaar om lekkages bij bedrijfsactiviteiten te voorkomen en te elimineren. We hanteren 'best practices' om het aantal olielekkages steeds verder te verminderen.
Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Alle maritieme omgevingen bevatten van nature voorkomende microben die leven op ruwe olie en die afbreken. Dat betekent dat ruwe olie grotendeels biologisch afbreekbaar is.