Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Raffinaderij Antwerpen 

Met voortdurende grote en kleine investeringen zorgt ExxonMobil ervoor dat de installaties modern en efficiënt blijven en dat de concurrentiekracht van de raffinaderij overeind blijft. Alleen al sinds 2008 werd er – tegen de stroom in – voor twee miljard dollar geïnvesteerd in de raffinaderij, die daarmee tot de modernste en meest energie-efficiënte in haar soort behoort.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige olie tot zware hoogzwavelige olie. De ruwe olie wordt aangevoerd via de Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding, waarvan ExxonMobil medeaandeelhouder is. Na aankomst wordt de ruwe olie opgeslagen in het tankpark op het raffinaderijcomplex en vervolgens verwerkt tot een reeks producten, zoals LPG, benzine, nafta, kerosine, diesel, huisbrandolie, stookolie en grondstoffen voor de chemische industrie. De raffinaderij is geïntegreerd met de solventenfabriek, die chemische oplosmiddelen produceert.

Energie efficiënt

Het relatieve energieverbruik van de raffinaderij behoort tot de laagste in de industrie. De raffinaderij beschikt sinds 2009 over een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale, of cogeneratie-eenheid. Met een vermogen van 130 Megawatt levert de Cogen meer elekriciteit dan de raffinaderij en de twee polymeerfabrieken van ExxonMobil samen verbruiken. De Cogen produceert niet alleen elektriciteit en stoom, maar verhit daarnaast ongeveer de helft van de aardolie waaruit de raffinaderijproducten wordt gemaakt. Dit slimme gebruik van de opgewekte warmte zorgt voor een hoog energierendement en dus een forse reductie van de CO2-uitstoot.

Schonere brandstoffen

Met de ingebruikname van een nieuwe ontzwavelingsinstallatie verhoogde de raffinaderij in 2011 haar capaciteit van laagzwavelige diesel tot een niveau vergelijkbaar met het jaarverbruik van 2 miljoen dieselwagens. Deze high pressure hydrotreater ontzwavelt diesel onder hoge druk met waterstof. Daardoor is de diesel relatief schoon en zijn de emissies lager. Met de hydrotreater wordt ook meer laagzwavelige huisbrandolie geproduceerd. In 2014 werd begonnen met de bouw van een nieuwe installatie, een investering van 1 miljard euro. De Delayed Coker Unit zal zware hoogzwavelige olieproducten omzetten in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart.

ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V.B.A.
Raffinaderij Antwerpen
Polderdijkweg,
2030 Antwerpen
Haven 447
België

Tel: +32 (0)3/543.31.11

Maatschappelijke zetel:
Polderdijkweg, 2030 Antwerpen
BTW BE 0416.375.270
RPR Antwerpen
BoA Antwerpen EUR 685-6691011-19

Aantal medewerkers: 800

Producten:
LPG, benzine, nafta, kerosene, diesel, huisbrandolie, stookolie, zwavel
Diverse grondstoffen voor de chemische industrie

Sluiten