Raffinaderij Antwerpen

Met voortdurende grote en kleine investeringen zorgt ExxonMobil ervoor dat de installaties modern en efficiënt blijven en dat de concurrentiekracht van de raffinaderij overeind blijft. Alleen al sinds 2008 werd er – tegen de stroom in – voor twee miljard dollar geïnvesteerd in de raffinaderij, die daarmee tot de modernste en meest energie-efficiënte in haar soort behoort.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige olie tot zware hoogzwavelige olie. De ruwe olie wordt aangevoerd via de Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding, waarvan ExxonMobil medeaandeelhouder is. Na aankomst wordt de ruwe olie opgeslagen in het tankpark op het raffinaderijcomplex en vervolgens verwerkt tot een reeks producten, zoals LPG, benzine, nafta, kerosine, diesel, huisbrandolie, gasolie en grondstoffen voor de chemische industrie. De raffinaderij is geïntegreerd met de solventenfabriek, die chemische oplosmiddelen produceert.

Energie efficiënt

Het relatieve energieverbruik van de raffinaderij behoort tot de laagste in de industrie. De raffinaderij beschikt sinds 2009 over een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale, of cogeneratie-eenheid. Met een vermogen van 130 Megawatt levert de Cogen meer elekriciteit dan de raffinaderij en de twee polymeerfabrieken van ExxonMobil samen verbruiken. De Cogen produceert niet alleen elektriciteit en stoom, maar verhit daarnaast ongeveer de helft van de aardolie waaruit de raffinaderijproducten wordt gemaakt. Dit slimme gebruik van de opgewekte warmte zorgt voor een hoog energierendement en dus een forse reductie van de CO2-uitstoot.

Schonere brandstoffen

Met de ingebruikname van een nieuwe ontzwavelingsinstallatie verhoogde de raffinaderij in 2011 haar capaciteit van laagzwavelige diesel tot een niveau vergelijkbaar met het jaarverbruik van 2 miljoen dieselwagens. Deze high pressure hydrotreater ontzwavelt diesel onder hoge druk met waterstof. Daardoor is de diesel relatief schoon en zijn de emissies lager. Met de hydrotreater wordt ook meer laagzwavelige huisbrandolie geproduceerd. In 2019 nam de raffinaderij een nieuwe Delayed Coker Unit in gebruik, een investering van 1 miljard euro. Deze installatie zet zware hoogzwavelige olieproducten om in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart.

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Raffinaderij Antwerpen
Polderdijkweg,
2030 Antwerpen
Haven 447
België

Tel.: 03 393 5111 

Maatschappelijke zetel:

Polderdijkweg, 2030 Antwerpen
BTW BE 0416.375.270
RPR Antwerpen
BoA Antwerpen EUR 685-6691011-19

Producten:

LPG, benzine, nafta, kerosene, diesel, huisbrandolie, gasolie, zwavel
Diverse grondstoffen voor de chemische industrie

Verwante inhoud

Polymeerfabriek Meerhout

Polymeerfabriek Meerhout

De Meerhout Polymers Plant is een van de grootste LDPE-fabrikanten in Europa en levert haar producten aan een groot aantal industrieën. De fabriek is organisatorisch samengevoegd met de polymeerfabriek in Zwijndrecht, die speciale polyethyleensoorten in betrekkelijk kleine hoeveelheden produceert.
Antwerp polymers plant

Antwerp polymers plant

De polymeerfabrieken in Zwijndrecht en Meerhout zijn in feite complementair. Om de sterke punten van beide fabrieken optimaal te benutten, zijn ze organisatorisch samengevoegd.
Solventenfabriek Antwerpen

Solventenfabriek Antwerpen

De Performance Intermediates Plant in Antwerpen is een van de grootste en modernste fabrieken in Europa voor de productie van vloeibare koolwaterstoffen. Met het oog op maximale efficiëntie is de chemiefabriek volledige geïntegreerd met de raffinaderij.
EMEA Headquarters Brussels

EMEA Headquarters Brussels

Het kantoorgebouw in Brussel (Machelen) huisvest het regionaal hoofdkantoor voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten (EMEA) en het Europese technologiecentrum voor onderzoek en ontwikkeling.
Raffinage en eindproducten in animatie

Raffinage en eindproducten in animatie

Een raffinaderij is eigenlijk niet meer dan een enorme destillatiekolom, zoals je misschien kent van scheikunde. Het is een fabriek waarin olie wordt verwarmd en als het ware uit elkaar valt. We laten niks verloren gaan; van alles wat we overhouden kunnen we wel iets maken.