Energie en milieu

Europese concurrentiepositie

De raffinage- en de chemische industrie spelen een belangrijke rol binnen de Europese economie. Tegelijkertijd staat de Europese concurrentiepositie onder druk: door overcapaciteit, toenemende wereldwijde concurrentie en strengere wet- en regelgeving.

Raffinagesector: enorm belangrijk voor Europese economie

De raffinagesector is binnen Europa goed voor honderdduizenden directe en indirecte banen. Het is een van de meest vernieuwende sectoren als het gaat om proces- en productinnovatie.
Meer informatie

De Europese concurrentiepositie staat onder druk

Ondanks de cruciale rol die de raffinaderijen en chemische fabrieken vervullen binnen de Europese economie, ziet de sector zich momenteel gesteld voor diverse uitdagingen die de Europese concurrentiepositie onder druk zetten.
Meer informatie

Investeringen

Strategische investeringen in onze raffinage- en chemische installaties lopen als een rode draad door de ruim 125-jarige geschiedenis van ExxonMobil in de Benelux.
Meer informatie