REACH brengt de focus terug op de veiligheid van chemicaliën

ExxonMobil streeft ernaar te voldoen aan de eisen van de chemicaliënverordening van de Europese Unie en is vertegenwoordigd in industrieconsortia en beroepsverenigingen om deze eisen kosteneffectief te implementeren.

REACH, de verordening van de Europese Unie (EU), werd op 1 juni 2007 van kracht en is bedoeld om chemicaliën te reguleren die in de lidstaten van de EU worden gefabriceerd of geïmporteerd. REACH is een acroniem voor Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (registreren, evalueren, autoriseren en beperken van chemicaliën). Het voorschrift verplicht Europese fabrikanten en importeurs hun chemicaliën te registreren voor ze die op de markt brengen. Geregistreerde stoffen worden vervolgens geëvalueerd, geautoriseerd of verboden door overheden, zoals de Europese Commissie, het European Chemicals Agency (ECHA) en/of lidstaten. REACH reguleert niet alleen chemicaliën in 28 EU-landen, maar is ook van toepassing in de Europese Economische Ruimte (EER), met onder andere Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

REACH heeft invloed op alle industriële sectoren die te maken hebben met chemische producten die in de EU/EER zijn vervaardigd of in de EU/EER worden geïmporteerd. Ook bedrijven die exporteren naar landen in de EU/EEA moeten zich bewust zijn van de impact en eisen van REACH.

ExxonMobil streeft ernaar te voldoen aan de eisen van REACH en heeft alle noodzakelijke stappen genomen om de implementatie van en de conformiteit met REACH tijdig te realiseren. We blijven sterk betrokken bij industriële consortia en brancheorganisaties om een kosteneffectieve implementatie te realiseren, ervoor te zorgen dat alle veranderingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde principes en een op risico's gebaseerde benadering van veilig gebruik van chemicaliën, en om invloed uit te oefenen op geplande updates van de regelgeving, alles in lijn met ons strenge bedrijfsbeleid en onze bedrijfsstrategieën.

De doelstellingen van REACH zijn verenigbaar met de inzet van de industrie voor Responsible Care® en het verbeteren van de toegang van het publiek tot informatie over chemicaliën. Andere bestaande voorschriften en vrijwillige mechanismen hebben dezelfde doelstellingen als REACH, maar zijn mogelijk eenvoudiger en goedkoper te implementeren en te beheren. Elke regelgeving moet erkennen dat chemische stoffen met passende risicobeheersmaatregelen veilig kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over activiteiten van ExxonMobil en de status van REACH kunt u vinden op de website van ExxonMobil Europa.

Verwante inhoud

ExxonMobil Chemical

ExxonMobil Chemical

ExxonMobil Chemical is een van de grootste chemische bedrijven ter wereld. Bij ons werken de beste technici, wetenschappers, technologen en zakelijke professionals nauw samen om optimale bedrijfsprocessen te garanderen, de productiviteit te verhogen en meerwaarde op de lange termijn te creëren.
Geavanceerde kunststoffen maken de weg vrij voor duurzaamheid en brandstofefficintie

Geavanceerde kunststoffen maken de weg vrij voor duurzaamheid en brandstofefficiëntie

Over de hele wereld wordt de auto-industrie geconfronteerd met vele uitdagingen, niet in de laatste plaats de wens om duurzamere voertuigen te produceren en tegelijkertijd de brandstofefficiëntie, veiligheid, voertuigprestaties en het bestuurderscomfort te verbeteren.
Betere chemische voorschriften voor een betere toekomst

Betere chemische voorschriften voor een betere toekomst

ExxonMobil steunt de oproep van de Amerikaanse Chemistry Council om de TSCA te moderniseren, zodat het publiek gemakkelijker toegang kan krijgen tot informatie over chemicaliën en meer vertrouwen krijgt in de veiligheid van producten.