Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.

De wereld zal wind- en zonne-energie nodig hebben, naast kernenergie, kolen, aardgas en olie. Het is dan ook belangrijk dat er wereldwijd een gelijk speelveld is voor alle energiebronnen, met vrije marktwerking.

Hogere kosten

Het energie- en klimaatbeleid in België en Nederland leidt tot hogere kosten voor elektriciteit en grondstoffen. Ook vallen de investeringskosten voor emissiereductiemaatregelen van de industrie hoger uit. Dit heeft een directe impact op de concurrentiepositie van onze industrie. De overheid moet zich dan ook inzetten voor een gelijk speelveld in Europa en de wereld.

Verwante inhoud

Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Verminderen van CO2-emissies

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.