Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.

Het rapport, kortweg de ‘Routekaart 2050', geeft inzicht in wat er in potentie technisch mogelijk is richting 2050 om de emissies van de chemische industrie in Nederland significant te reduceren en ook welke voorwaarden er moeten zijn om deze technische potentie werkelijkheid te laten worden.

De studie toont aan dat de Nederlandse chemische industrie in 2050 een broeikasgasreductie van 90 procent kan bereiken. Het toont echter ook aan hoe complex de weg daar naar toe is en dat het hoge kosten genereert voor de maatschappij. De industrie heeft hier dan ook de hulp van de overheid nodig. De overheid kan helpen door het bewaken van de concurrentiepositie, het aanleggen van infrastructuur voor bijvoorbeeld CO2 en warmte, en door het stimuleren van innovatie. Alleen als de (chemische) industrie in Nederland concurrerend is en kan blijven, kunnen we ook investeringen doen om onze emissies te reduceren.

Lees meer over de Routekaart 2050 op de website van de VNCI.

Verwante inhoud

Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Verminderen van CO2-emissies

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.