Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.

Artikel

Routekaart 2050

Het rapport, kortweg de ‘Routekaart 2050', geeft inzicht in wat er in potentie technisch mogelijk is richting 2050 om de emissies van de chemische industrie in Nederland significant te reduceren en ook welke voorwaarden er moeten zijn om deze technische potentie werkelijkheid te laten worden.

De studie toont aan dat de Nederlandse chemische industrie in 2050 een broeikasgasreductie van 90 procent kan bereiken. Het toont echter ook aan hoe complex de weg daar naar toe is en dat het hoge kosten genereert voor de maatschappij. De industrie heeft hier dan ook de hulp van de overheid nodig. De overheid kan helpen door het bewaken van de concurrentiepositie, het aanleggen van infrastructuur voor bijvoorbeeld CO2 en warmte, en door het stimuleren van innovatie. Alleen als de (chemische) industrie in Nederland concurrerend is en kan blijven, kunnen we ook investeringen doen om onze emissies te reduceren.

Lees meer over de Routekaart 2050 op de website van de VNCI.