Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.
Image

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

De term operationele integriteit (OI) wordt door ExxonMobil gebruikt voor alle aspecten van het bedrijf die te maken hebben met personeels- en procesveiligheid, beveiliging, gezondheid en milieuprestaties.

Het OIMS-kader bevat 11 elementen. Elk element bevat een onderliggend principe en een reeks verwachtingen. Het OIMS-kader omvat ook de eigenschappen van en processen voor de evaluatie en implementatie van OI-managementsystemen.

Toepassing van het OIMS-kader is vereist voor heel ExxonMobil, met bijzondere nadruk op ontwerp, constructie en operaties. Het management is ervoor verantwoordelijk dat managementsystemen die voldoen aan het kader aanwezig zijn. De reikwijdte, prioriteit en het tempo van de implementatie van het managementsysteem moeten consistent zijn met de risico's die aan de activiteiten zijn verbonden.

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

Verwante inhoud

Managementsystemen, normen en controles

Managementsystemen, normen en controles

Bij ExxonMobil geloven we dat het mogelijk is om de energie te verkrijgen die de wereld nodig heeft en tegelijkertijd de mens en het milieu te beschermen.
OIMS in de praktijk brengen

OIMS in de praktijk brengen

Om ervoor te zorgen dat elk aspect van ons veiligheids-, beveiligings-, gezondheids- en milieukader - het managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS) - wordt uitgevoerd, zijn alle onderdelen van ons bedrijf verplicht om strikt gedocumenteerde processen op te zetten.
Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

Gezondheidscultuur van ExxonMobil

Bij ExxonMobil is aandacht voor de gezondheid van werknemers een prioriteit. Ons programma voor gezondheidscultuur (Culture of Health, CoH) in de VS is een degelijk, op bewijs gebaseerd programma dat is bedoeld om de gezondheid van onze werknemers te ondersteunen en de kosten voor gezondheidszorg te reduceren.
Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Veiligheid is een van ExxonMobil’s topprioriteiten. Bijzonder verheugd waren we dan ook over de toekenning van de VOMI Safety eXperience Award 2016.
Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Door gelekte vloeistoffen te behandelen met dispergeermiddelen kunnen microben ruwe olie op natuurlijke wijze afbreken

Alle maritieme omgevingen bevatten van nature voorkomende microben die leven op ruwe olie en die afbreken. Dat betekent dat ruwe olie grotendeels biologisch afbreekbaar is.