Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.

Artikel

Image

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

De term operationele integriteit (OI) wordt door ExxonMobil gebruikt voor alle aspecten van het bedrijf die te maken hebben met personeels- en procesveiligheid, beveiliging, gezondheid en milieuprestaties.

Het OIMS-kader bevat 11 elementen. Elk element bevat een onderliggend principe en een reeks verwachtingen. Het OIMS-kader omvat ook de eigenschappen van en processen voor de evaluatie en implementatie van OI-managementsystemen.

Toepassing van het OIMS-kader is vereist voor heel ExxonMobil, met bijzondere nadruk op ontwerp, constructie en operaties. Het management is ervoor verantwoordelijk dat managementsystemen die voldoen aan het kader aanwezig zijn. De reikwijdte, prioriteit en het tempo van de implementatie van het managementsysteem moeten consistent zijn met de risico's die aan de activiteiten zijn verbonden.

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

Verwante inhoud