Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.

Artikel

De wereld zal wind- en zonne-energie nodig hebben, naast kernenergie, kolen, aardgas en olie. Het is dan ook belangrijk dat er wereldwijd een gelijk speelveld is voor alle energiebronnen, met vrije marktwerking.

Hogere kosten

Het energie- en klimaatbeleid in België en Nederland leidt tot hogere kosten voor elektriciteit en grondstoffen. Ook vallen de investeringskosten voor emissiereductiemaatregelen van de industrie hoger uit. Dit heeft een directe impact op de concurrentiepositie van onze industrie. De overheid moet zich dan ook inzetten voor een gelijk speelveld in Europa en de wereld.

Verwante inhoud